Aardgas

De in Nederland meest gebruikte warmtebron is natuurlijk aardgas. In het midden van de 20e eeuw begon Nederland met de winning van aardgas uit eigen land. Uit miljoen jaren oude bodemlagen kan vrij eenvoudig geboord worden naar gas dat is ontstaan uit hoge druk in de bodemlagen. In Groningen, maar ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel, is veel gas gevonden en dus heeft Nederland jarenlang kunnen genieten van een vrij eenvoudige energie met niet veel CO2-uitstoot.

Omdat aardgas een fossiele brandstof is, is het eindig. Het raakt op en bij te veel gaswinning ontstaan er aardbevingen. In 1986 vond de eerste aardbeving plaats in Drenthe, in 2018 waren dit er zo’n 90 in een jaar (bron: KNMI). Om in onze vraag naar aardgas te voorzien, wordt er ook aardgas geïmporteerd, voornamelijk uit Rusland. Als we stoppen met eigen aardgaswinning voorkomt dit aardbevingen in Nederland, maar dit aardgas is wel vervuilender. Het moet geïmporteerd worden en de aardgas moet omgezet worden van hoog calorisch naar laag calorisch. Wat ook belangrijk is om te noemen is, dat we niet van andere landen afhankelijk willen zijn.

In het Akkoord van Parijs en in het Klimaatakkoord is afgesproken om het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van CO2 terug te dringen. De combinatie van de toename aan aardbevingen, geopolitieke redenen en deze duurzame internationale afspraken, heeft ertoe geleid dat Nederland aardgasvrije wijken bouwt. De doelstelling is om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn in Nederland.

Theoretisch gezien zou aardgas aangesloten kunnen worden op een warmtenet, maar dit zou tegen het klimaatakkoord in zijn. Naast dat dit geen verstandige investering is, gaat het ook in tegen onze visie, dat we een duurzame en toekomstgerichte oplossing willen bieden voor onze afnemers en eraan bij te dragen dat de de energietransitie wordt versneld.

Voordelen aardgas

  • Hoge energiedichtheid
  • Relatief weinig CO2-uitstoot
  • Makkelijk en goedkoop te winnen en transporteren in huidig net
  • Veel kennis en ervaring
  • Geen geur

Nadelen aardgas

  • Is fossiel, dus is eindig
  • Veroorzaakt aardbevingen
  • Stoot CO2 uit
  • Stoot methaan uit
  • Gaslekken zijn risicovol