Aardwarmte

Aardwarmte is een vorm van groene warmte die heel geschikt is om op een Slim Groen Warmtenet aan te sluiten. Aardwarmte bestaat uit warm water dat zich in de bodem bevindt. Tot een diepte van 500 meter wordt dit bodemwarmte genoemd. Warmte die zich op een grotere diepte bevindt, heet aardwarmte, of geothermie. Bij bodem- en aardwarmte geldt; hoe dieper er geboord wordt, hoe hoger de temperatuur van het water. Bodemwarmte is afkomstig van de zon, terwijl aardwarmte ontstaat door de warmte van de aardkern.

Aardwarmtewinning
Om aardwarmte te kunnen winnen worden twee putten gemaakt. Uit de ene put wordt het hete water omhoog gepompt. De temperatuur die nodig is voor het warmtenet bepaalt de diepte van de boring die daarvoor nodig is. Via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het omhoog gepompte water overgedragen op het transportwater dat het slimme groene warmtenet gebruikt om de warmte bij afnemers te brengen.

In de andere put wordt het opgepompte water, dat zijn warmte heeft overgedragen aan het transportwater, weer in de bodem teruggepompt. Zo raken de bodem en de balans van het water niet verstoord. Het afgekoelde water kan weer opwarmen en er wordt niets verspild. Deze techniek verzekert een constante bron van warmte en kan 30 tot 60 jaar uitgevoerd worden op dezelfde plek. Een duurzame oplossing waarbij geen water verspild wordt. Aardwarmtewinning veroorzaakt namelijk geen CO2-uitstoot, geen aardbevingen en is geen fossiele brandstof.

Voordat het afgekoelde water weer de grond ingaat kan het water ook wordt gebruikt om huizen af te koelen. Aardwarmte kan niet uitgezet worden en dat maakt het heel geschikt als bron voor een warmtenet. Op een slim groen warmtenet zijn namelijk veel woningen aangesloten, waardoor er continu vraag naar warmte is die goed ingevuld kan worden met aardwarmte. Als er sprake is van een piekvraag, kunnen daar andere groene warmtebronnen voor worden ingezet.

Proces
Aan de winning van aardwarmte gaat veel bodemonderzoek vooraf. Als blijkt dat er watervoerende lagen in de grond aanwezig zijn, wordt een proefboringen gedaan. Voor het uitvoeren van proefboringen moet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vergunning verlenen. Als er bij een proefboring warm water in de grond wordt gevonden, is het zeker dat op die locatie aardwarmtewinning mogelijk is en kan een omgevings- en winningsvergunning worden aangevraagd. Als die is verstrekt, kan worden begonnen worden met het boren voor aardwarmtewinning.

Warmtebedrijven en aardwarmte
Warmtebedrijf Ede heeft zelfstandig vooronderzoek uitgevoerd en daarbij ontdekt dat er watervoerende lagen in de grond onder Ede liggen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels een vergunning voor proefboringen afgegeven. Door zo’n 3 kilometer diep te boren zal in Ede uiteindelijk water met temperaturen van 80 á 90°C uit de bodem gehaald kunnen worden. De verwachting is dat woningen die aangesloten zijn op het Slim Groen Warmtenet van Warmtebedrijf Ede al binnen vier jaar (2024) kunnen profiteren van aardwarmte. Klik hier >> voor de speciale website over aardwarmte in Ede.

Ook Warmtebedrijf Amersfoort heeft een vergunning gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te beginnen met het verrichten van proefboringen.

Andere warmtebedrijven binnen de Energie voor Elkaar organisatie, werken nauw samen met de overheid voor plannen om aardwarmte aan te sluiten op hun slimme groene warmtenet. Bij de warmtenetten van verschillende bedrijfsonderdelen en partners binnen Energie voor Elkaar, wordt er dus concreet aan de winning van aardwarmte gewerkt en kan men van de aanwezige kennis en expertise gebruik maken.