Onze ambitie

De ambitie van de Energie Voor Elkaar is het promoten van groene energie. Waarom promoten? Dat doen we vanuit onze drijfveer de gevolgen van klimaatverandering te beperken: energie voor elkaar.

Onze aanpak: een slim, groen warmtenet
Wij brengen partijen bij elkaar en geven warmteleveranciers een betrouwbare, duurzame uitstraling. Regionale, open warmtenetten en bijbehorende energiebronnen zijn slim en groen. Groen, omdat biomassa een stabiele startbrandstof is die kan dienen voor andere bronnen, zoals restwarmte, geothermie of energie uit water. En een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat. Een klimaatbos, energiebos, klimaatakker of klimaatplantsoen is meestal de bron van biomassa en dus de bron voor elk warmtenet.

Groene energie dichtbij
Om de beeldvorming rondom warmtenetten te verbeteren en om de trots in iedere regio te vergroten, ondersteunt de stichting met haar activiteiten. Want wij willen iedereen aan de groene energie krijgen. Voor ons allemaal betekent dit dat energie ‘dichtbij’ en ‘circulair’ is. Voor de consument van groene energie betekent dit dat je het goed hebt geregeld en dat deze groene energie comfort biedt.

Energie Voor Elkaar wil mensen actiever betrekken bij de energietransitie. Want als we samen optrekken, ontdekken en participeren, vergroten we het draagvlak. Voor én met elkaar maken we het mogelijk.