Bronnen

Het slimme groene warmtenet is een toekomstbestendige infrastructuur waarop allerlei duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten. De verschillende bronnen en kenmerken daarvan, zetten we graag op een rij.

 

Aardgas

De meest gebruikte warmtebron is natuurlijk aardgas. Omdat aardgas een fossiele brandstof is, is het eindig. In het Akkoord van Parijs en in het Klimaatakkoord is afgesproken om het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van CO2 terug te dringen. De doelstelling is om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn in Nederland.

Meer informatie over aardgas

Aardwarmte

Warmte die zich op een grotere diepte bevindt, heet aardwarmte, of geothermie. Bij bodem- en aardwarmte geldt; hoe dieper er geboord wordt, hoe hoger de temperatuur van het water.

Meer informatie over aardwarmte

Aquathermie

In de energietransitie kijken we op een nieuwe manier naar onze natuurlijke omgeving. We kunnen energie uit water onttrekken: aquathermie. Er zijn drie vormen van aquathermie: uit oppervlaktewater, uit afvalwater en uit Drinkwater.

Meer informatie over aquathermie

Asfaltwarmte

Asfalt warmt op door de zon en door frequent gebruik van auto’s die eroverheen razen. Er is al vaak geëxperimenteerd met deze manier van warmteopwekking. Door slimme technologieën wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe deze warmte het water van warmtenetten kan verwarmen.

Meer informatie over asfalt

Biogrondstof

De CO2-uitstoot door fossiele bronnen moet per direct naar beneden. Om in de energiebehoefte te kunnen voorzien en de continuïteit te kunnen garanderen kan houtige biogrondstoffen een duurzame oplossing zijn.

Biogrondstof

Kernenergie

Complex en omstreden maar, als we de uitdagingen van het klimaatverdrag aan willen gaan, is het nodig dat we alle opties afwegen. Net als bij wind en zon gaat het voornamelijk om de productie van elektriciteit.

Meer informatie over kernenergie

Restwarmte

Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Fabrieken en andere bedrijven, zoals datacenters, houden na hun productie op grote schaal warmte over. We kunnen deze warmte benutten.

Meer informatie over restwarmte

Waterstof

Waterstof is een veelbelovende energiebron. De echte duurzame potentie zit in groene waterstof. Dit is te bereiken door groene elektriciteit in contact te brengen met water waardoor waterstof en zuurstof vrijkomen.

Meer informatie over waterstof

Windenergie

Windenergie is een bijzondere bron voor een warmtenet: windmolens produceren elektriciteit. Elektriciteit kan vervolgens worden omgezet naar warmte, via een warmtepomp.

Meer informatie over windenergie

Zonnewarmte

Bij zonne-energie wordt in de eerste plaats gedacht aan het opwekken van duurzame elektriciteit, maar de zon is natuurlijk ook een bron van duurzame warmte. De zon schijnt echter niet altijd…

Meer informatie over zonnewarmte