2021 een nieuw jaar met kansen op klimaatsucces

We kijken ernaar uit. Een heel nieuw jaar om projecten te realiseren die eraan bijdragen om de energietransitie te versnellen. Dit jaar hebben we gezien hoe we allemaal in staat zijn om van de een op de andere dag anders te gaan werken. Dat kon, omdat we in Nederland beschikken over een prima infrastructuur. We konden van de een op de andere dag thuiswerken.
Bij Energie voor Elkaar werken we aan het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor warmte met slimme groene warmtenetten. Als we in Nederland de stap naar een nieuwe fossiel vrije warmte gaan maken, zijn wij en de partners waarmee we samenwerken, er klaar voor. In verschillende gemeenten hebben we al warmtenetten gerealiseerd en in dit nieuwe jaar gaan we uitbreiden. Nieuwe bronnen ontsluiten, nieuwe aansluitingen realiseren, nieuwe samenwerkingen opzetten, nieuwe projecten uitvoeren. We voelen de urgentie, want er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelen te realiseren.

Iedereen een mooie warme veilige start van een inspirerend en klimaatsuccesvol jaar gewenst.

Terug naar overzicht