Ban op biomassa ramp voor klimaat

Slimme groene warmtenetten draaien niet uitsluitend op duurzame biomassa. Toch is biomassa bij een piekvraag naar warmte (tijdens de winter) en als back-up een prachtige duurzaam alternatief voor aardgas. De maatschappelijke en politieke discussie over biomassa is in alle hevigheid opgelaaid en het zwart/wit denken dreigt de overhand te krijgen. In het AD en op BNR Nieuwsradio brengen Prof. Dr. Martin Junginger, Hoogleraar Bio-based Economy en  prof. dr. ir. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese Bossen aan de Universiteit Wageningen nuance aan in het debat:

Biomassa nodig
Bio-energie uit biomassa is nodig is om in onze duurzame energie te kunnen voorzien, stelt Nabuurs. Het zwart/wit denken in de biomassadiscussie zorgt ervoor dat er in het ergste geval voor dat terug wordt gegaan naar fossiele brandstoffen; ongewenst is met oog op de temperatuurstijging op aarde. Uit zon en wind produceren we nu weliswaar groene stroom, maar dit is slechts een klein gedeelte van onze totale energieconsumptie.

In het AD vult Junginger aan dat mensen een verkeerd beeld krijgen door alle negatieve berichtgeving. Het debat is namelijk complex met diverse soorten bio-energie installaties en diverse soorten biomassa.
Het steekt ook Prof. Nabuurs dat er veel fact-free discussies worden gevoerd. Op basis van onderbouwde data en onderzoeken wordt getracht de feiten scherp te krijgen, maar een 8 jaar oude foto van een gekapt bos volstaat vaak al om forse tegenstand te creeren.

Cascadering
De Nederlandse houtsector zet zich volledig in om alleen laagwaardig materiaal uit duurzaam beheerde bossen te leveren; zij distantieren zich van ‘foute’ biomassa’ door om de gecertificeerde keten te doorlopen, geeft Nabuurs aan. Junginger stelt dat van rechte bomen geen houtpellets [biomassa, red] worden gemaakt; als zaaghout leveren deze 2 tot 4 maal zoveel op. Hier zorgt de markt er dus voor dat hoogwaardiger hout een hoogwaardiger bestemming krijgt – Met een mooi woord ‘cascadering’genoemd.

Daarnaast is Junginger voorstander van klimaatslim bosbeheer. CO2 in resthout dat in bossen [of tuinen, red] achterblijft komt hoe dan ook vrij en oude bomen nemen nauwelijks CO2 op. Bij het gebruik van resthout als biomassa worden er nieuwe bomen aangeplant. Vanuit klimaatperspectief kun je bossen volgens Junginger dus het beste slim managen en ze gebruiken voor energie én materialen.

Beluister het gehele interview met prof. Nabuurs op: https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10394975/biomassa-is-nodig-voor-onze-energievoorziening 
Lees het AD-artikel ‘Ban op biomassa zou rampzalig zijn’ op: https://www.ad.nl/binnenland/ban-op-biomassa-zou-rampzalig-zijn-voor-het-klimaat~a8f0610a/

 

Terug naar overzicht