Bewonersinitiatieven gaan voor warmtenetten in hun wijk

Gemeenten zijn druk bezig met de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan. Hierin spelen verschillende stakeholders een belangrijke rol, zoals de provincie, de gemeente(n), woningcorporaties, warmtebedrijven, maar ook (een vertegenwoordiging van) huiseigenaren. “Het besef dat eigenaar-bewoners de baas zijn in hun eigen woning begint nu overal door te dringen”, aldus Sible Schöne, adviseur voor klimaatstichting HIER. Deze huiseigenaren komen daarom met eigen initiatieven. Goed nieuws: Stichting Warmtenetwerk meldt dat 90% van de eigen initiatieven van huiseigenaren uitkomt op een warmtenet. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat huiseigenaren zeggenschap hebben bij warmtebedrijven.

Zeggenschap
Energie voor Elkaar begrijpt en steunt deze voorwaarde van huiseigenaren. Omdat de energietransitie een gezamenlijke opgave is, is het van belang dat alle stakeholders (warmtebedrijven, gemeenten, provincies, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van huiseigenaren) met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast onderstreept Energie voor Elkaar de keuzevrijheid. Woningeigenaren moet kunnen kiezen of zij hun huis willen aansluiten op het Slim Groen Warmtenet. Partner Warmtebedrijf Ede heeft eerder besloten een klantenpanel in het leven te roepen en haar meldingsprotocol openbaar te maken. Zo wordt er samen aan een nog Slimmer en Groener Warmtenet gewerkt.

Panklare aanpak
Schöne pleit verder in het artikel dat er “geen panklare aanpak (is) bij de aanleg van warmtenetten. (…)  Gemeenten zijn pas sinds kort bezig met de wijkaanpak en hebben nog veel te leren.” Gemeenten hebben niet alle kennis in huis voor een eigen warmtenet. Energie voor Elkaar heeft juist veel kennis en ervaring van verschillende warmtebedrijven uit verschillende gemeenten en kan daarom een stuk efficiënter zaken als een warmtevergunning of warmtebronnenonderzoek faciliteren. Schoenmaker, blijft bij je leest. Door iedere stakeholder, dus ook huiseigenaar, in zijn eigen kracht mee te laten denken, gaan we met huiseigenaren een duurzame toekomst tegemoet door onder andere aan te sluiten op ons warmtenet.

Bron: https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/bewonersinitiatieven-gaan-voor-warmtenetten-in-hun-wijk/

Terug naar overzicht