Cijfers over de duurzame kennis, verantwoordelijkheid en acties van de Nederlander

Isoleren en duurzame warmtebronnen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming. Om aan de gemeentelijke duurzaamheidseisen te voldoen, zetten gemeenten in op het verminderen van het energieverbruik (isolatie) en de verduurzaming van warmtebronnen. Isoleren is een individuele keuze die een hoge investering eist. Pandeigenaren kunnen dit op eigen tempo inzetten. Sommige huizen zijn moeilijk te isoleren, zoals oude en monumentale panden. Met een warmtenet aak je een collectieve verduurzamingsslag op energiegebied. Dit kan op korte termijn en is ook geschikt voor monumenten en bedrijfsgebouwen. Energie voor Elkaar werkt samen met gemeenten en (aangesloten) warmtebedrijven aan een zo betaalbaar en haalbaar warmtenet zodat u zich eenvoudig aan kunt sluiten.

Om de houding tegenover klimaatadaptatie door de jaren heen te meten, ondervraagt verzekeringsmaatschappij Achmea jaarlijks zo’n duizend mensen over hun kennis, hun mate van verantwoordelijkheid en hun maatregelen rondom klimaatadaptatie. Zowel huurders als huiseigenaren hebben vorig jaar een vragenlijst. Dit jaar is opnieuw een vragenlijst verstuurd waar enkele interessante resultaten uit kwamen. Duurzame warmte is een van de maatregelen die genomen kan worden.

Zorgen rondom woning en klimaat

Achmea Klimaatadaptatiemonitor 2020

Uit bovenstaand figuur blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden (57%) zich geen zorgen maken over de gevolgen van de klimaatverandering (op hun woning). Hiervoor zijn twee verschillende soorten redenen voor: enerzijds kan de huurder of huiseigenaar al veel maatregelen genomen hebben, anderzijds kan het belang van de klimaatsverandering ontbreken. Energie voor Elkaar vindt de laatste reden opmerkelijk: de nood is hoog en het nieuws staat vol met energievraagstukken. Nú is het de tijd om actie te ondernemen, en wij zetten ons dan ook in om deze urgentie duidelijk te maken.

Getroffen maatregelen

Achmea Klimaatadaptatiemonitor 2020

In april 2020 bleek dat 27% van de ondervraagden nog geen maatregelen genomen heeft. De top 3 redenen hiervoor zijn de kosten, de verantwoordelijkheid en de kennis. Uit het onderzoek blijkt dat vooral huurders de verantwoordelijkheid bij de woningcorporatie of gemeente leggen. De kosten vormen ook een belangrijke reden: verdient het zich wel terug? Energie voor Elkaar staat voor een betaalbare energietransitie en aangesloten warmtebedrijven streven betaalbaarheid na door duurzame warmte te bieden tegen vergelijkbare prijzen van gas. De aansluitkosten zijn per gemeente verschillend maar verdienen zich terug doordat er geen onderhoudskosten meer zijn en de verwachting is dat de gasprijzen zullen stijgen. Ook streeft Energie voor Elkaar als kennisinstituut om iedere bewoner te voorzien van relevantie informatie. Je kunt altijd contact met ons opnemen met prangende vragen. 

Verantwoordelijkheid

Achmea Klimaatadaptatiemonitor 2020

De deelnemers werd gevraagd waar de verantwoordelijkheid ligt voor het klimaatbestendig maken van de woning. Voor huurders ligt dat bij de verhuurder, voor de huiseigenaren bij henzelf, maar bij wie nog meer? Allereerst lijkt het een verantwoordelijkheid van de gemeente en de overheid. De gemeente speelt dus een grote (autoritaire) rol in de energietransitie. Hoewel warmtebedrijven of energieleveranciers ook zonder tussenkomst van de gemeente warmte/energie kan leveren aan de consument, speelt de gemeente blijkbaar toch een belangrijke rol. Energie voor Elkaar en deelnemende warmtebedrijven faciliteren en denken mee met de gemeente over de invulling van deze rol. Door samen te werken, bereiken we het meest.

Houding

Achmea Klimaatadaptatiemonitor 2020

Tot slot is een groot deel van de deelnemers bereid om tijd en geld te besteden aan de klimaatbestendigheid van hun woning. Een nog groter deel vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan klimaatbestendig wonen. Een belangrijk deel hiervan is duurzame warmte. De cijfers over de houding stemmen positief: laten we met de helft van de Nederlanders het goede voorbeeld geven voor de andere helft. Energie voor Elkaar staat voor actie en onderneemt daarom nu actie. Doet u mee? Neem contact met ons op.

Lees meer 

Lees hier meer overde Achmea Klimaatadaptatiemonitor

 

 

Terug naar overzicht