De veelzijdigheid van biomassa

In tijden waarin gemeenten de warmtevisie uitwerken is het belangrijk dat aardgasvrije opties duidelijk en objectief uitgelegd worden. Eén van deze aardgasvrije opties is biomassa. Onze partner warmtebedrijven gebruiken een mix van duurzame energiebronnen, waaronder lokale biomassa, gewonnen uit rest- en tophout uit de directe omgeving. Vakblad Gawalo geeft een duidelijk uitleg over de duurzame opties die biomassa biedt.

Vormen van biomassa
Door innovaties zijn er steeds meer bio-based producten in te zetten voor biomassa. Hoe mooi is het als bijvoorbeeld het gras uit je tuin gebruikt wordt voor de warmte in je huis? Een andere innovatie die we nauwlettend in de gaten houden, is riothermie. Met de juiste technieken is het in de toekomst mogelijk om ons warmtenet aan te sluiten op biogas verkregen uit het riool. Dit gas kan omgezet worden in geurvrije warmte en zo aangesloten worden op het warmtenet.

De natuurproducten die anders rotten, kun je op een duurzame manier inzetten:

  1. Allereerst kun je biomassa verbranden zodat er warmte vrijkomt. Door een goed geïsoleerd systeem zorgen we ervoor dat de warmte optimaal gebruikt wordt en er zo min mogelijk temperatuur verloren gaat in het warmtenet. Zo komt de warmte bijna zonder temperatuurverschil de wijk in.
  2. Biomassa kan ook omgezet worden in biogas door de biomassa te vergassen of vergisten. Hiervoor is een temperatuur van meer dan 700 ºC nodig. Dit groene gras kan ingezet worden in het huidige gasnet.

Transitiebron
Warmtebedrijven kunnen door middel van filters veel emissie opvangen zodat deze vergelijkbaar is met de uitstoot van aardgas. Aangezien deze emissie wel hoger is dan bij warmte uit wind en zon, zien we biomassa als tijdelijke warmtebron. Op dit moment is warmte uit wind en zon nog te onvoorspelbaar, terwijl warmtebedrijf de garantie moeten bieden om op ieder moment in ieder huis warmte te kunnen leveren. We houden daarom de innovaties in de gaten, zoals bijvoorbeeld waterstof. Door steeds meer nieuwe innovaties te koppelen aan het warmtenet, kunnen we het gebruik van biomassa afbouwen. In de tussentijd is lokale biomassa de meest betrouwbare, duurzame warmtebron.

Bron: https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2020/03/van-biomassa-naar-biogas-en-groen-gas-hoe-werkt-dat-precies-10

Terug naar overzicht