Dit kun jij zelf doen om je huis te verduurzamen

In het gesprek rondom de energietransitie wordt vaak gesproken over ‘van gas los’ gaan. EvE spreekt liever over het belang van verduurzamen. Je huis gasvrij maken is niet het doel op zich, maar een duurzame leefomgeving creëren is het doel. Geen fossiel gas meer gebruiken is een van de stappen die daarvoor gezet moet worden omdat dit niet duurzaam is. Gemeenten en bedrijven zoals EvE hebben een rol, maar als woningeigenaar heb je ook een rol. Je kunt zelf al de nodige stappen zetten om je woning te verduurzamen. Zoek de oplossing eerst eens dichter bij huis. Letterlijk. Verdiep je in je huis om jouw steentje bij te dragen aan de energietransitie. Zo loop je op de zaken vooruit.

Klimaatschade en -maatregelen

EU-landen vertrouwen voor energie nu nog vooral op aardgas en aardolie, waarin koolstof is opgeslagen. Bij verbranding (voor energie) komt die koolstof vrij in de vorm van CO2. CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde en het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden. Die situatie is onhoudbaar. Daarom hebben de VN-lidstaten in 2015 in een klimaatakkoord afgesproken vóór 2030 te zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt. De EU-lidstaten spraken ook met elkaar af om minimaal 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Nederland werkt intussen aan een vermindering van uitstoot van 49% en wil dat de Europese doelstelling wordt verhoogd naar 55% minder uitstoot.

Over het algemeen zit er maar 25 procent van je energieverbruik in het tappen van warm water, terwijl daar wel de hoogste temperatuur voor nodig is. Alternatieven voor het maken en opslaan van warm tapwater zijn relatief eenvoudig te realiseren zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen aan de woning nodig zijn. Daar zit het probleem dus niet. De echte opgave is de 75 procent die je verbruikt voor ruimteverwarming.

Collectieve en individuele oplossingen

Minder broeikasgassen uitstoten betekent dat we geen aardgas en aardolie meer moeten gebruiken. Gelukkig zijn er alternatieven. EvE werkt er hard aan om verspreid over het land warmtenetten mogelijk te maken die warmte leveren uit een mix van duurzame warmtebronnen. Zo willen we ook jouw huis van duurzame warmte voorzien. Naast deze collectieve oplossingen zijn er ook individuele oplossingen. Warmtekenner Henri Elshout, Asset Manager bij EvE-partner Eco-Focus, weet dat je makkelijk over het hoofd ziet dat niet alle duurzame warmtevoorzieningssystemen geschikt zijn voor jouw woning. Hij benadrukt: “Onthoud wel dat warmtevoorzieningssystemen ook altijd een bron hebben die wellicht niet duurzaam is onder bepaalde omstandigheden.” Leer daarom je huis en je verbruik kennen om zo zelf al verduurzaming in gang te zetten.

  • Temperatuurbehoefte nagaan.

Achterhaal op welke temperatuur het water uit jouw cv-ketel moet stromen voor aangename ruimteverwarming in jouw huis. Dit kan een hoge temperatuur van zo’n 70 à 80 graden zijn of een lagere temperatuur van 35 tot 55 graden. Het achterhalen van de benodigde temperatuur voor het verwarmen van jouw huis, helpt je bepalen welke duurzame warmtebronnen hiervoor geschikt zijn. Ga na of je huis aan een lagere temperatuur genoeg heeft om de opwarmtijd te kunnen halen bij een koude start. Milieu Centraal legt uit hoe je kunt testen of jij lage of hoge temperatuur nodig hebt in jouw huis: ‘Zet de temperatuur van je cv-ketel op 50 graden en kijk of het ‘s ochtends snel genoeg opwarmt in huis, ook na een koude nacht.’ Als het niet (snel genoeg) warm wordt, heeft jouw huis een hogere temperatuur verwarming nodig, bijvoorbeeld uit een warmtenet.

Elshout vertelt, in lijn met uitspraken van Milieu Centraal, dat een warmtepomp niet geschikt is als het nodig is dat het water op 80 graden uit de cv-ketel komt. “Dat vreet te veel elektriciteit. Elektriciteit is grotendeels nog niet duurzaam in Nederland en de meeste huidige elektriciteitsnetten hebben niet voldoende capaciteit om een grote toename van warmtepompen aan te kunnen”, benadrukt hij. Het eerste blijkt ook uit cijfers van het CBS. Hoewel er een stijgende lijn in zit, heeft Nederland nog een lange weg te gaan wat betreft de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. In 2019 werd in Nederland 121 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Het deel van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie dat hernieuwbaar is, is 22,4 miljard kilowattuur, tegenover het overgebleven deel dat nog steeds uit fossiele brandstoffen komt.

Bij een behoefte aan 70 à 80 graden voor ruimteverwarming is een warmtenet geschikter. Een voorwaarde voor warmtenetten is dat deze vooral geschikt zijn voor gebieden waar mensen niet te ver uit elkaar wonen. Een voordeel van het dichtbevolkte karakter van Nederland is dat warmtenetten op veel plekken in Nederland een goede optie zijn. De warmte komt bij de bij EvE aangesloten warmtebedrijven uit verschillende duurzame bronnen, zoals zonnewarmte, restwarmte en warmte uit lokale biogrondstoffen. EvE-partners zoals Warmtebedrijf Ede zijn er ook op voorbereid om straks via hetzelfde warmtenet, middels cascaderingtechniek, lagetemperatuurverwarming – en zelfs koude! – te leveren aan gebouwen die hieraan voldoende hebben.

  • Verbruik verminderen.

Je verbruik verminderen is altijd een goed idee. Dit kan natuurlijk door je gedrag aan te passen zoals minder lang douchen, wennen aan een kouder huis of de lampen vaker uit laten. Maar ook door kleine praktische aanpassingen te doen zoals de regeling van de beneden- en bovenverdieping in de installatie scheiden en boven thermostatische radiatorknoppen plaatsen, een open trapgat sluiten en zorgen dat gordijnen de radiatoren niet bedekken zodat de warmte zoveel mogelijk in de ruimte blijft en niet via het raam naar buiten kan verdwijnen. Ook ingrijpendere veranderingen zoals isoleren, helpen om je verbruik te verminderen.

  • Isoleren.

Er zijn veel verschillende isolatiemogelijkheden. De temperatuur die je woning nodig heeft, kun je verlagen door je woning goed te isoleren. Organisaties HIER verwarmt en Duurzaam bouwloket zetten verschillende isolatiemogelijkheden uiteen. Je kunt de spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie, isolatie van je schuine of platte dak verbeteren en kozijnen en beglazing vervangen. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk triple glas te plaatsen om te zorgen dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat door de ruiten. Daarnaast kun je ook nog binnen- en buitengevelisolatie en een groen dak realiseren. Installateurs adviseren je over de beste mogelijkheden in jouw huis.

  • Ventileren.

Elshout benadrukt dat het niet zo moet zijn dat de warmte zó goed binnenblijft dat er ook geen lucht meer in en uit kan. Voldoende ventilatie is belangrijk voor de luchtkwaliteit in de woning en het voorkomen van schimmels. Isolatie helpt verbruik verlagen, maar een huis moet dus nog wel kunnen ‘ademen’. Ventilatie heeft namelijk invloed op het vochtpercentage in het huis, dat op zijn beurt invloed heeft op de hoeveelheid warmte die nodig is. Enerzijds is te droge lucht slecht voor bouwmaterialen en over het algemeen niet comfortabel. Anderzijds heeft een vochtig huis meer warmte nodig om dezelfde comfortabele temperatuur te bereiken als een goed geventileerd huis.

Duurzaam Bouwloket maakte een handige opsomming van manieren waarop je voldoende ventilatie kunt realiseren of de ventilatie kunt verbeteren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het plaatsen of vervangen van een eventuele ventilatiebox op wisselstroom voor een ventilatiebox met een gelijkstroommotor, het reinigen van de luchtkanalen in het huis, het aanbrengen van ventilatieroosters, (de)centrale balansventilatie (ofwel mechanische gestuurde ventilatie met warmteterugwinning (WTW)), centrale balansventilatie en bewust ventileren met een CO2-meter.

 

Door nu zelf in actie te komen en de behoeftes van je huis te leren kennen, help je de energietransitie versnellen. Bovendien loop je dan al voor op toekomstige collectieve maatregelen van bovenaf.

Bronnen
https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82610NED?q=elektriciteitsproductie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/12/elektriciteitsproductie-naar-recordhoogte
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/lage-temperatuur-verwarming-ltv/#elektrische-vloerverwarming-niet-zuinig
https://www.hierverwarmt.nl/aan-slag/wat-kan-ik-zelf-doen-als-huiseigenaar
https://www.youtube.com/watch?v=1otJtJE9QWg&list=PLJJ2HmaSO22FkrfpYmDrlVYPe41g7XRFb&index=5&t=0s
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen

Terug naar overzicht