Drie redenen waarom Energie voor Elkaar in 2021 de energietransitie gaat versnellen

2021 is nog maar een week oud en dit jaar gaan we meters maken. We gaan onze missie, om de energietransitie te versnellen, waarmaken. Waarom we dit jaar zo positief inzien? Er zijn drie redenen.

  1. Onze organisatie heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld. Zes jaar geleden zijn begonnen als lokaal initiatief, maar inmiddels hebben we een groot aantal projecten geïnitieerd en gerealiseerd. We hebben warmtenetten aangelegd, expertise opgebouwd in de exploitatie en asset management en hebben vergunningen verkregen om aardwarmteboringen uit te voeren. Een grote stap in de voortgaande verduurzaming van onze warmtenetten.
  2. Gemeentes gaan dit jaar ook bijdragen aan de versnelling, door de opdracht een warmtevisie te ontwikkelen. Deze concretiseringsslag betekent dat de kennis over wat er haalbaar en betaalbare alternatieven zijn, zal toenemen. Wij verwachten daarbij dat wij de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen inbrengen. Samen met gemeentes kunnen we het verschil maken.
  3. Energie voor Elkaar omvat een aantal deelnemende partijen en partners waarmee we samenwerken. Onze partners hebben afgelopen periode een aantal projecten zover voorbereid, dat we dit jaar grote stappen kunnen gaan zetten. Onze ambitie en die van onze partners is groot en we hebben de ervaring om op te bouwen en de funding om te kunnen investeren.

Nog 51 weken te gaan.

Terug naar overzicht