Een nieuwe stap

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de start van Energie voor Elkaar, als organisatie die het verschil maakt in de energietransitie in Nederland. Energie voor Elkaar wordt gevormd door een netwerk van bedrijven, die met elkaar samenwerken om de energietransitie te kunnen versnellen. Met elkaar ontwikkelen en realiseren deze bedrijven slimme groene warmtenetten: van greenfield ontwikkeling tot en met de exploitatie van een warmtenet.

Per 10 februari gaat Energie voor Elkaar een nieuwe fase van ontwikkeling in. Asper Investment Management heeft een fonds opgericht met de naam Dorothea, ter ondersteuning van investeringen door Energie voor Elkaar. Het fonds wordt ondersteund door vooraanstaande institutionele investeerders. Met dit fonds worden investeringen in grootschalige ontwikkelingen vereenvoudigd en dit draagt daardoor in hoge mate bij aan de ambitie van Energie voor Elkaar om de energietransitie te willen versnellen.

Voor Energie voor Elkaar betekent dit dat de activiteiten en projecten vanuit de portefeuille MPD Groene Energie in Energie voor Elkaar zijn ondergebracht, zodat vanuit Energie voor Elkaar deze en nieuwe projecten ten behoeve van de Nederlandse energietransitie kunnen worden ontwikkeld. Samen willen we een verschil maken, met de middelen die vanuit het fonds beschikbaar worden gesteld gaan we samen verder innoveren door te doen!

Onze visie
Energie voor Elkaar ziet in dat slimme, duurzame warmtenetten een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, met name in de dichtbebouwde omgeving. Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, hebben we in het klimaatverdrag afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. In Nederland hebben we ook besloten dat we in 2050 aardgasvrij zijn. De grote vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we van het aardgas loskomen terwijl alle 8.000.000 woningen én alle bedrijven, fabrieken, kantoren, scholen en ziekenhuizen behaaglijk blijven? Hoe zorgen we dat we kunnen blijven koken en dat we blijven beschikken over warm water om te douchen?

We staan voor een enorme uitdaging. We hebben aan de ene kant nieuwe duurzame warmtebronnen nodig om de functie van het aardgas te kunnen vervangen. Tegelijkertijd moeten we een nieuwe warmte-infrastructuur aanleggen. De techniek voor duurzame warmtebronnen is nog volop in ontwikkeling, maar aan de andere kant is de aanleg van de nieuwe infrastructuur ook een klus die jaren gaat kosten en we kunnen niet wachten. We moeten vandaag aan de slag en er alles aan doen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

 

 

Terug naar overzicht