Energieopslag cruciale volgende stap in energietransitie

In de energietransitie zijn we doorgaans vooral bezig met zoeken naar de beste en duurzaamste energiebron. Niet zo vreemd ook, want dat is een plek waar we verschil kunnen maken voor het klimaat. Duurzaam Bedrijfsleven sprak Mark Lewis, die global head of sustainability research bij BNP Paribas Asset Management is, over de energietransitie. Hij benadrukte onder andere het belang van ontwikkeling van energieopslag.

Volgende fase in de energietransitie

Duurzaamheidsexpert Lewis is enthousiast over de nieuwe economische rendabiliteit van hernieuwbare energie. Waar dit eerst nagenoeg onbetaalbaar was en waar overheidssubsidies voor nodig waren, ligt dit nu wel binnen het bereik van veel mensen. De druk die de overheid uitoefende werd later kracht bijgezet door investeerders en de samenleving. Hierdoor steeg het aantal gebruikers en dat leverde enorme schaalvoordelen op. Aangezien de kosten voor hernieuwbare energie zijn gedaald, is er volgens Lewis nu ruimte voor de volgende stap: subsidiëring van energieopslag. Dit zou volgens de duurzaamheidsexpert “de hervorming van het energiesysteem versnellen en naar voren halen”. Daarvoor is het wel belangrijk dat overheden subsidie op fossiele brandstoffen afschaffen. Dat geldt vooral nu er een overschot aan olie is dat volgens Lewis alleen maar groter zal worden.

Energieopslag dichterbij dan we denken?

Lewis stelt dat hernieuwbare energiebronnen vaak periodiek zijn en dat de ontwikkeling van energieopslag daarom zo belangrijk is. Duurzaamheidsexpert Lewis is optimistisch: “Bijna wekelijks worden er records gebroken: hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper. Dat geeft mij het vertrouwen dat de vicieuze cirkel die de prijs van hernieuwbare energie naar beneden bracht de afgelopen 10, 15 jaar, hetzelfde effect heeft op de prijs van energieopslag de komende 10 jaar.” Wie weet laat energieopslag dus niet lang meer op zich wachten en dan zullen we daar natuurlijk direct op inspelen.

Bron: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33525/energietransitie-energieopslag

Terug naar overzicht