Gelderse gedeputeerde belicht hoogwaardig gebruik biomassa

In een interview met de Gelderlander gaat Jan van der Meer in op discussies rond verschillende groene energie- en warmtebronnen. De Gelderse gedeputeerde is vooral voorstander van wind- en zonne-energie, maar ook van biomassa. Maar wel als dat op een goede manier gebruikt wordt, zoals EVE onderschrijft. 

Hoogwaardig gebruik van biomassa

Van der Meer gaat sinds een half jaar over klimaat en energietransitie in de provincie Gelderland. Hij biedt een genuanceerd weerwoord op tegenstanders van biomassa. Hij legt uit dat biomassa op een goede manier gebruikt wordt in de provincie Gelderland. Hoogwaardig gebruik van biomassa houdt volgens Van der Meer in ieder geval in dat het niet wordt gebruikt om alleen elektriciteit van te maken, maar ook stoom en warmte. Deze beschrijving van hoogwaardig gebruik van biomassa past bij de bio-energiecentrales van warmtebedrijven die werken volgens de filosofie van EVE. De centrales leveren niet alleen groene warmte aan woningen, maar ook groene stoom voor de industrie én overgebleven groene stroom aan het openbare elektriciteitsnet.

Lokale biomassa

Van der Meer: “Mensen hebben vooral moeite met de herkomst van biomassa uit verre streken, zoals Noord-Amerika of Oost-Europa. Omdat men het gevoel heeft minder invloed te hebben op hoe duurzaam dat bos beheerd is.” EVE staat voor het benutten van lokale, houtige reststromen. Hier komt dus geen vervoer aan te pas en wordt niet onnodig bos voor gekapt.

Enige goede groene optie in overgangsfase

Van der Meer is voorstander van het gebruik van biomassa zoals EVE dat ondersteunt. Zodra er andere nog groenere warmtebronnen beschikbaar zijn zoals aardwarmte, zal biomassa alleen nog in pieken nodig zijn en later helemaal niet meer. De warmtenetten zijn open, waardoor deze nieuwe groene warmtebronnen op elk moment aangesloten kunnen worden.

Volgens Van der Meer kunnen ook critici niet beantwoorden welke bron volgens hen wél groen genoeg is in de overgangsfase. Er moet namelijk wel iets gebeuren. Van der Meer spreekt zelf over “alarmfase 1”. Daarom is biomassa voor nu, mits hoogwaardig gebruikt, de beste optie. “Gronings aardgas […] moeten we vanaf. […] Waterstof is niet voldoende beschikbaar. Russisch aardgas wil je eigenlijk ook, want je wilt zeker niet afhankelijk worden van Poetin. Dan blijft biomassa over.”

Draait om positieve mindset

Van der Meer weet dat het lastig gaat worden de klimaatdoelen van de provincie Gelderland te halen, namelijk 50 procent CO2-reductie in 2030. “Zeker nu niet alleen inwoners, maar soms ook gemeenten de kont tegen de krib gooien,” aldus Van der Meer. Hij stelt een positieve kijk op groene energie en warmtebronnen voor, bijvoorbeeld tegenover windmolens: “Je kunt naar buiten kijken en denken: ‘Verdorie, daar heb je die krengen weer’. Of je kunt naar buiten kijken en denken: ‘Hé, ze staan weer te verdienen voor ons’. Dat is een hele andere mindset.”

Bron: https://www.gelderlander.nl/arnhem/chef-klimaat-van-de-provincie-worstelt-met-weerstand-het-is-alarmfase-nummer-1~a1659694/

Terug naar overzicht