Nederland wil dat de EU meer inzet op waterstof

Zwitserland en verschillende EU-landen, waaronder Nederland, roepen de Europese Commissie op om meer te investeren in waterstof. In een gezamenlijke verklaring geven zij blijk van hun inzet om hun samenwerking te versterken op het gebied van waterstof die op een CO2-reducerende manier is geproduceerd’. Dit zou namelijk moeten helpen bij de volledige decarbonisatie, ofwel ontkoling, van het energiesysteem. Waterstof kan namelijk voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals als brandstof voor voertuigen, maar ook als brandstof voor de piekmomenten van warmtenetten. Waterstof is voor nu nog toekomstmuziek en kan in eerste instantie beter ingezet worden op het gebied van mobiliteit of voor  energie afgelegen gebieden. Energie voor Elkaar wil niet wachten, maar zet de energietransitie door. Vooralsnog zonder waterstof, maar tegen die tijd is het Slim Groen Warmtenet zeker geschikt om groene waterstof aan te sluiten. 

“Opschalen en kosten terugbrengen”

Nederland en Oostenrijk namen het initiatief voor de verklaring. Hierin staat dat er meer geïnvesteerd moet worden in waterstof zodat dit kan helpen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Nederlandse Minister voor Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, wil dat we “opschalen en de kosten van schone waterstof terugbrengen” om te zorgen dat waterstof een reëlere energiebron kan zijn.

Kabinetsvisie Waterstof

Dat Wiebes hoge verwachtingen heeft van waterstof als onderdeel van de energietransitie is geen verrassing. In een kamerbrief van 30 maart van dit jaar informeert hij de Tweede Kamer over de visie van het kabinet op waterstof. Daarin noemt hij de “inzet van duurzame waterstof […] essentieel voor de energietransitie”. Uit de brief blijkt dat op landelijk niveau het kabinet met betrekking tot waterstof bezig gaat met wet- en regelgeving, kostenreductie en opschaling van groene waterstof, verduurzaming van eindverbruik en ondersteunend en flankerend beleid hierover. Hij vindt verdere ontwikkeling en opschaling van de productie van waterstof zo belangrijk dat hij voorstelt dit op Europees, en zo mogelijk mondiaal, niveau te realiseren. Dat plan lijkt nu dus steeds concreter vorm te krijgen.

Warmte uit waterstof

Grijze waterstof komt uit aardgas of -olie en is daarom niet milieuvriendelijk. Bij blauwe waterstof wordt de CO2 die daarbij vrijkomt opgevangen. Groene waterstof wordt opgewekt met zonne- of windenergie. In een presentatie over waterstof aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord legde Ad van Wijk, professor in ‘Future Energy Systems’ aan de TU Delft, uit: “Je kunt de energie van elektriciteit dus met elektrolyse ‘opslaan’ in waterstof en de energie weer vrij laten komen uit de waterstof door het te verbranden.” En vertelde hij: “Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water.” Daarom zou waterstof een mooie aanvulling zijn op de mix van warmtebronnen die al aangesloten is op de warmtenetten van de warmtebedrijven uit de EvE-formule.

Bronnen:

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5153126/waterstof-europese-unie-nederland

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/de-kansen-van-waterstof

Terug naar overzicht