Onderzoek RHDHV: Biomassa veel beter voor milieu dan aardgas!

Met een Slim Groen Warmtenet kunnen we de warmtevraag in een deel van steden en dorpen fossiel vrij maken. Met diverse duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte en biomassa is zo’n warmtenet te voeden. Alle bronnen hebben elk hun eigen bijdragen en alle warmtebronnen zijn inzetbaar als ze beschikbaar zijn. Biomassa is nodig bij de aanvang van een Slim Groen Warmtenet. Als het systeem stabiel is, hoeft het alleen nog gebruikt bij koude-pieken en als back-up. Onze duurzame lokale en regionale biomassa uit resthoutstromen en de bijbehorende emissies is nog steeds onderwerp van vragen en  discussie. Onderzoek van Royal HaskoningDHV wijst uit dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering.

Houtige biomassa in de vorm zoals onze partners het inzetten, is 70 tot ruim 90 procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit het onderzoek van Royal HaskoningDHV. Dit onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie ( NVDE) uitgevoerd door het onafhankelijke ingenieursbureau. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie.

“Het onderzoek laat zien dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Het gebruik van de fossiele brandstof aardgas moet omlaag. Zeker nu aardgas in toenemende mate wordt geïmporteerd en daardoor tot 30% vervuilender is. Biomassa vervult daarbij een functie waar nog weinig alternatieven voor zijn. Daarom is duurzaam geproduceerde biomassa een belangrijk onderdeel van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.

Lees hier het hele bericht: http://www.nvde.nl/nvdeblogs/biomassa-veel-beter-voor-klimaat-dan-aardgas/

Hier leest u het onderzoeksrapport ‘Warmte uit aardgas of uit biomassa?

Terug naar overzicht