PBL: Significante rol voor biomassa voor klimaatneutrale circulaire economie

De inzet van biomassa is van wezenlijk belang voor een klimaatneutrale circulaire economie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit meer dan 400 (wetenschappelijke) studies, rapporten en literatuuronderzoek is een veertiental aanbevelingen getrokken. Hieruit volgt ook dat de uitstoot uit moderne biomassaketels binnen de visie van EVE nauwelijks effect heeft op de luchtkwaliteit. Vervanging van oude kachels en haarden zouden een groter effect geven. De moderne biomassaketels zijn een duurzame, aardgasvrije warmtebron die het elektriciteitsnet ontziet.

Ook presenteert het PBL de meest gebruikte tegenargumenten. Zo zou biomassa tot meer CO2-uitstoot leiden, zou de biodiversiteit geschaad worden en zouden hele bomen verbrand worden. De biomassacentrales van de partner-warmtebedrijven van EVE worden hier nauwelijks mee aangesproken. 

Door geen hele bomen te gebruiken maar enkel resthout dat geen waardevollere invulling kent dan biomassa, stoten warmtebedrijven evenveel CO2 uit als tijdens het rottingsproces van dit resthout. Hout gaat immers rotten als je het niet gebruikt. Landschapsbeheerders en groenvoorziening leveren het resthout aan, het warmtebedrijf heeft hierin geen inspraak. Verantwoord bosbeheer onderstrepen zij daarom als een belangrijk speerpunt. 

Positief kijkt EVE naar het onderzoek van PBL en ziet hiermee op nuance in het biomassadebat. Door steeds innovatievere technieken kan het gebruik van biomassa afgebouwd worden. Tot die tijd is biomassa essentieel als transitie-energie en als startwarmte. Er is namelijk geen tijd meer om te blijven discussiëren, het is tijd voor actie. 

Bron:

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf


https://nos.nl/artikel/2333172-planbureau-zonder-biomassa-veel-meer-windmolens-en-zonnepanelen.html

Terug naar overzicht