Publiek-private samenwerking als belangrijke versneller voor warmtenetten 

Samen werken we aan een duurzame toekomst. Gemeentes zijn druk met het opstellen van een Transitievisie Warmte en benadrukken hierin de gezamenlijke rol voor overheid, bewoners en het bedrijfsleven. Het Rijk vraagt gemeenten in dit plan te beschrijven hoe zij een duurzame toekomst bieden aan hun gemeente, zoals het realiseren van de eerste aardgasvrije wijken. Hierin is de samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang, onderschrijven verduurzamingsadviseurs Floris van Veen en Eline Kleiwegt van adviesbureau Rebel in vakblad Binnenlands Bestuur. Het aanleggen van een warmtenet is een aardgasvrije mogelijkheid voor gemeenten. Zeker in dichtbebouwde wijken kunnen gemeenten veel afnemers met een net verbinden en aardgasvrij verwarmen. Om dit rendabel, betaalbaar en realiseerbaar te maken, dienen er veel partijen samen te komen. 

Niet alleen een warmtebedrijf en een gemeente zitten aan tafel, maar ook alle betrokken stakeholders en afnemers, zoals woningcorporaties of ontwikkelaars. Net als andere bedrijven, moet een warmtebedrijf ook inkomsten krijgen om niet failliet te raken. Daarom spreken al deze partijen over welke subsidies er zijn, wie welke investeringen doet en wie welke risico’s draagt. Zo zijn er ook gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. Zowel het warmtebedrijf als de gemeente verplicht zich iedere afnemer op ieder moment van warmte kunnen voorzien. Met een gezonde duurzame ambitie is er zo een publiek-private samenwerking geboren.

Een mooi voorbeeld is Warmtebedrijf Amersfoort en gemeente Amersfoort. Het Warmtebedrijf begon in deze gemeente met het warmtenet en kreeg na verkennende gesprekken het vertrouwen van de gemeente. Door samen op te trekken kan de gemeente hun eigen werkzaamheden in de wijken combineren met de aanleg van het net. Ook kijken zij samen naar nieuwe meekoppelkansen in de omgeving.

Het warmtenet vereist een duidelijk beleid waarin zowel de gemeente als het warmtebedrijf aansturing geeft. Zo is een warmtenet gebaat bij een lange looptijd voor stabiliteit en stelt de gemeente en overheid hoge eisen. Zowel de gemeente als het warmtebedrijf kan hierover denken en zo samen met de stakeholders keuzes maken. Zoals de adviseurs van Rebel ook aandragen, is een regieteam hierin een goede oplossing. Dit team regisseert het hele proces waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Op die manier werken we samen, van gemeente, lokaal warmtebedrijf tot inwoner, aan een duurzame toekomst.

Bron:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/wisselwerking-gemeente-en-markt-cruciaal-bij.12792270.lynkx

Terug naar overzicht