Oog voor samenhang

Het planbureau voor de leefomgeving heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een advies geschreven. Het rapport beschrijft de samenhangen van verschillende thema’s binnen de verduurzamingsambities in het Klimaatakkoord.

Om de doelstellingen te realiseren, moeten de verschillende thema’s in hun samenhang worden bekeken. Dit zijn bijvoorbeeld thema’s zoals de isolatiegraad van de woningvoorraad, kosten van warmtepompen, de mogelijke belasting van elektriciteitsnetwerken, beschikbaarheid van bronnen zoals duurzame waterstof. Duurzame lokale warmtebronnen zoals geothermie, aquathermie, restwarmte zijn enerzijds duurzame bronnen voor een warmtenet en anderzijds zijn er voldoende aansluitingen voorwaardelijk voor het kunnen ontsluiten van deze bronnen. Voordat een nieuw warmtenet voldoende schaalgrootte heeft, zal eerst een andere warmtebron nodig zijn. En ook voor het invullen van de middenlast (vooral in de winter) en de piekvraag (op extra koude dagen) in warmtenetten zijn andere duurzame warmtebronnen vooralsnog niet geschikt. Het is daarom te volgens het Planbureau Leefomgeving te overwegen om het gebruik van houtige biogrondstoffen voor specifieke toepassingen of voor een beperkte overbruggingsperiode, toelaatbaar te achten.

Energie voor Elkaar herkent zich in het beeld van dit rapport. Slimme groene warmtenetten zoals die bij Energie voor Elkaar worden ontwikkeld kenmerken zich doordat verschillende bronnen kunnen worden ingekoppeld als warmtebron. Wat lokaal beschikbaar is of kan worden ontwikkeld, kan als bron aan het slimme groene warmtenet worden toegevoegd, zodat het slimme groene warmtenet zich kan ontwikkelen met gebruik making van de meest duurzame beschikbare oplossing.

Klik hier >>

Terug naar overzicht