Stijging energie uit hernieuwbare bronnen dankzij zonne-energie en biomassa

Afgelopen jaar werd meer energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Duurzaam Bedrijfsleven beschrijft cijfers van Energieopwerk.nl die inzicht geven in de hernieuwbare bronnen die hier verantwoordelijk voor zijn. Er was vooral een forse stijging van zonne-energie en biomassa. 

Vorig jaar werd ruim 46 procent méér zonne-energie gebruikt dan voorheen. Dit komt doordat er meer zonnepanelen in gebruik werden genomen en we een zonnig jaar beleefden. Maar zonne-energie is dus niet de enige hernieuwbare energiebron die verantwoordelijk is voor het verder terugdringen van energie uit steenkool. De productie van biomassa groeide namelijk ook 13 procent. Hierdoor konden in 2019 bijna 2,5 miljoen woningen verwarmd worden met biomassa. De productie van de duurzaamste vorm van biomassa droeg hieraan bij. Windenergie leverde ook een, weliswaar minder grote, maar toch noemenswaardige bijdrage met een groei van 4 procent.

Op de goede weg

Maar we zijn er nog niet. In 2030 moet gemiddeld 70 procent van de energie uit duurzame bronnen komen. De eerste stappen om dit doel te bereiken zijn dus gezet. We streven er altijd naar om warmte uit de duurzaamste bron te bieden die op dat moment aanwezig is. Zodra het mogelijk is verwachten we dan ook een stijging in warmte uit een verzameling van bronnen als restwarmte en aardwarmte.

Bron: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33035/duurzame-energie-2019

Terug naar overzicht