Warmtenetten als belangrijk wapen tegen toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas  

Nederland was de afgelopen jaren verwend met het aardgas uit Groningen. Om de fossiele brandstoffen minder aan te spreken en aardbevingen in Groningen te voorkomen, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat een kwart van alle woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij moet zijn. Dan zijn er nog 6,5 miljoen woningen afhankelijk van aardgas. Van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), waarschuwt voor een toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas om deze resterende woningen te verwarmen.

Nu de gasprijzen lager dan ooit zijn, is de afhankelijkheid van deze buitenlandse aardgasbronnen geen groot probleem. De verwachting is echter dat deze prijzen zullen stijgen omdat er een steeds grotere schaarste ontstaat en de vraag stijgt. Daarnaast zijn er geopolitieke redenen waarom het onaantrekkelijk is om afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Aardgas is hiermee dus geen gewenste energiebron voor de toekomst.

Een Slim Groen Warmtenet biedt wél stabiliteit, doordat er verschillende warmtebronnen op aangesloten kunnen worden. Innovaties kunnen eenvoudig aangesloten worden op dit open net. De warmtebedrijven uit de EVE-formule leveren warmte uit lokale warmtebronnen, zoals aardwarmte, restwarmte en warmte uit lokale resthoutstromen. Door nu meer in te zetten op warmtenetten voorkomen we dat we in de toekomst afhankelijk worden van buitenlands aardgas.

Bron: https://nos.nl/artikel/2336479-nederland-straks-volledig-afhankelijk-van-buitenlands-gas.html

Terug naar overzicht