Aandacht voor rol gemeente en restwarmte in nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe warmtewet. De voorlopige Warmtewet 2.0 wordt op dit moment voorgelegd aan verschillende organisaties om hierin mee te denken. Dit houdt in dat men tot 7 augustus op het wetsvoorstel kan reageren voordat de wet officieel wordt aangeboden. In dit voorstel wordt onder meer de rol van de gemeente in collectieve warmtesystemen vergroot, de tariefregeling die op basis was van de gasreferentie herzien, verdere verduurzaming gestimuleerd en leveringszekerheid verbeterd. Dit zijn zaken waar de partners van EvE ook aandacht voor hebben. Zij zoeken actieve samenwerking met gemeenten en deze partner warmtebedrijven onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst nog duurzamer warmte te leveren.  Leveringszekerheid is hierbij het uitgangspunt.

Gemeenten spelen al een grote rol bij het realiseren van warmtenetten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil handvatten bieden om gemeenten en warmtebedrijven beter samen te laten werken in de warmtetransitie. Voor de invulling hiervan ging het ministerie in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG noemt de wet “een van de instrumenten die invulling geeft aan de randvoorwaarden die gemeenten hebben gesteld bij de ondertekening van het klimaatakkoord.” De wet breidt de mogelijkheid voor gemeenten uit om intensiever samen te werken met warmtebedrijven, waardoor zij bijvoorbeeld ook kunnen meebeslissen over de verduurzaming van bestaande bouw door aansluiting op een warmtenet.

Voor een duurzame warmte-invulling wordt expliciet gewezen naar de inzet van restwarmte. Onze partners zijn hier, naast de aansluiting van andere duurzame warmtebronnen, ook volop mee bezig. Met verschillende bedrijven zijn al contracten gesloten om hun restwarmte terug te koppelen aan het warmtenet. Fabrieken en datacenters creëren producten onder hoge temperatuur of de apparaten die zij gebruiken genereren veel warmte. Normaliter wordt deze warmte geloosd met water of uitgestoten in de buitenlucht. Dit kost geld en is zonde van de warmte. In een collectief warmtenet zoals het Slim Groen Warmtenet kan deze restwarmte prima ingezet worden. Als deze fabrieken en datacenters draaien op groene energie, wordt de warmte die ze terugleveren ook duurzamer.

De nieuwe warmtewet moet ervoor zorgen dat de benutting van restwarmte versnelt. Warmtebedrijven, zoals onze partners, zouden volgens de nieuwe wet het recht krijgen om “restwarmte ‘op te halen’ aan de poort van een producent van restwarmte”. Een win-winsituatie, want de industrieën hoeven de restwarmte niet meer weg te koelen en de warmtebedrijven kunnen nog stabieler en duurzamer warmte leveren.

Bronnen:
https://vng.nl/nieuws/warmtewet-2-belangrijke-stap-voor-gemeenten
https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet

Terug naar overzicht