Onze visie

Onze visie delen we graag, aan de hand van verhalen over de energietransitie in het algemeen en de warmtetransitie in het bijzonder.

 

Vrije keus

Het belang van vrije keuze
Voor een succesvolle energietransitie is vrije keuze van de consument essentieel. Wat betekent vrije keuze bij een warmtenet.

Lees meer over de vrije keuze en warmtenetten

Hoe het begon

Het ontstaan van Energie voor Elkaar
Over het ontstaan van Energie voor Elkaar, de kracht van samenwerking, de kijk op Europese factoren en de mogelijkheden die door het partnership met Asper zijn ontstaan, is een interview met Valentijn Kleijnen verschenen.

De start van de versnelling

Rollenspel

Rollen in de warmtetransitie
Eén van de belangrijkste beslissingen die een gemeente maakt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, en de Wijkuitvoeringsplannen als verlengstuk daarvan, is de rol die ze inneemt in de warmtetransitie. De gemeente kiest de rol die past bij de verantwoordelijkheden die ze wenst.

Rollen in de warmtetransitie

Alles is nodig

Het is een kwestie van optellen
Er is geen eenduidige en complete enkelvoudige oplossing, voor een probleem dat zo complex is als onze klimaatopdracht. Alle kennis, innovaties, grote en kleine oplossingen zijn allemaal nodig.

Alles is nodig om de klimaatdoelen te realiseren