logo-light

Een duurzame toekomst voor historische panden

Ontwikkeling van het Kazerneterrein in Ede

In de energietransitie vormen historische gebouwen een extra uitdaging. Want hoe krijg je dergelijke panden van het gas af? De isolatiewaarden van deze panden zijn vaak niet optimaal. De ramen vormen authentieke elementen, wat betekent dat ze bestaan uit kleine ruitjes waardoor veel warmte verloren gaat.

De vraag is dan: hoe maak je historische panden duurzaam en toekomstbestendig, zonder afbreuk te doen aan de monumentale waarde?

Elias Beckman kazerne Ede

Kazerneterrein

Ede is meer dan een eeuw lang garnizoensplaats geweest. Generaties lang hebben militairen hier hun dienstplicht vervuld. De zeven kazernes die dit dorp op de Veluwe rijk was, vormen nu kostbaar historisch cultureel erfgoed. De huidige ontwikkeling van het kazerneterrein omvat onder meer verduurzaming van de gebouwen. Warmtebedrijf Ede, een van de partners binnen het platform Energie voor Elkaar, realiseert er veel duurzame warmte-aansluitingen

De Bergansius kazerne, de Elias Beeckman kazerne en Gebouw 22 Maurits noord: het zijn stuk voor stuk voorbeelden op het kazerneterrein van geslaagde verduurzaming van historische panden met monumentale waarde. Aansluiten op het Slim Groen Warmtenet bleek de perfecte oplossing voor het duurzaam behoud van dit historisch cultureel erfgoed.

Edese kazerne

Warmtenet verwarmt historische panden

Het Slim Groen Warmtenet levert warmte op minimaal 70°C. Hiermee zijn ook de bewoners en gebruikers van panden met een lang en vaak roemrijk verleden verzekerd van een aangename binnentemperatuur en gebruik van warm tapwater. En dat terwijl het 100% CO2-neutraal gebeurt, zonder afbreuk te doen aan de monumentale waarde van dit kostbare cultureel erfgoed. Want ook daar moeten we zuinig op zijn. Net als op onze planeet.

Bergansius kazerne ede