Waar staan we voor

De Europese en Nederlandse klimaatdoelen komen eraan. We voelen de urgentie. Het roer gaat om. Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, hebben we in het klimaatverdrag afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. In Nederland hebben we ook besloten dat we in 2050 aardgasvrij zijn. Aardgas is in Nederland nu nog de belangrijkste bron van warmte: 92% van de woningen wordt met aardgas verwarmd. De grote vraag is: hoe veranderen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we van het aardgas loskomen terwijl alle 8.000.000 woningen én alle bedrijven, fabrieken, kantoren, scholen en ziekenhuizen behaaglijk blijven? Hoe zorgen we dat we kunnen blijven koken en dat we blijven beschikken over warm water om te douchen?

We staan voor een enorme uitdaging. We hebben aan de ene kant nieuwe duurzame warmtebronnen nodig om de functie van het aardgas te kunnen vervangen. Tegelijkertijd moeten we een nieuwe warmte-infrastructuur aanleggen. De techniek voor duurzame warmtebronnen is nog volop in ontwikkeling, maar aan de andere kant is de aanleg van de nieuwe infrastructuur ook een klus die jaren gaat kosten en we kunnen niet wachten. We moeten vandaag aan de slag. De klok tikt.

Onze visie
Energie voor Elkaar ziet in dat slimme, duurzame warmtenetten een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, met name in de dichtbebouwde omgeving. We realiseren daarvoor een nieuwe infrastructuur die duurzaam is. Als bron voor onze warmte maken we nu al gebruik van bijv. zonne-energie, windenergie, restwarmte, biobgrondstof en aardwarmte. Deze duurzame warmtebronnen zijn nu al beschikbaar en kunnen nu al worden ingezet. Zo boeken we nu al milieuwinst. Als nieuwe technieken voor verwarming beschikbaar komen, kunnen die als bron worden aangesloten op het warmtenet. Gebruikers van het slimme, groene warmtenet zijn er daardoor van verzekerd dat zij nu al klimaatwinst realiseren en altijd de beschikking hebben over de duurzaamste beschikbare verwarming in de omgeving. De vrije keuze van de gebruiker staat voorop, maar door onze kwaliteit en duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid willen we de eerste keuze zijn voor bewoners, bedrijven, overheden, organisaties en ontwikkelaars.

Zo doen we dat
Energie voor Elkaar is een bedrijf waarin aangesloten organisaties en warmtebedrijven elkaar versterken en samenwerken. Energie voor Elkaar is de verbindende schakel die de contacten onderhoudt met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid en collega-organisaties of burgerinitiatieven die hetzelfde doel nastreven. Overheden, bedrijfsleven, warmtevragers en warmteaanbieders brengen wij samen. Want de kracht van samenwerken gaat ons helpen om de energietransitie te versnellen.

Energie voor Elkaar helpt bij het oprichten en exploiteren van lokale warmtebedrijven die daadkrachtig en slagvaardig in de eigen regio warmtenetten ontwikkelen en zo de energietransitie aanjagen. Met kennis, begeleiding en investeringen bouwen we in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene Warmtenetten die worden gevoed door duurzame warmtebronnen.

Onze ambitie
Energie voor Elkaar wil toonaangevend zijn in de warmtetransitie. We hebben inmiddels projecten in 15 gemeenten in Nederland ontwikkeld: soms alleen maar vaak in samenwerking met andere initiatieven van bewoners, bedrijven, organisaties en overheden. We houden Nederland mooi en leefbaar door haalbare en betaalbare projecten uit te voeren met inzet van onze expertise, ons netwerk en onze funding.

Slim Groen Warmtenet
Warmtebedrijven die deelnemen aan Energie voor Elkaar houden zich bezig met de ontwikkeling van slimme, groene warmtenetten; een toekomstbestendige ondergrondse warmte-infrastructuur waarop verschillende duurzame energiebronnen kunnen worden aangesloten. Deze infrastructuur is slim omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat. Dit faciliteert efficiënte warmtelevering. Ook is het warmtenet groen, want de warmte komt van duurzame warmtebronnen waarmee we direct klimaatwinst maken.

Gemeentes en provincies
Provincies en gemeentes hebben verantwoordelijkheden binnen de energietransitie Zo dienen zij bijvoorbeeld in 2021 een Transitievisie Warmte te hebben ontwikkeld, waarin beschreven staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt. Ook beleidsplannen zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en Wijkuitvoeringsplannen horen bij die verantwoordelijkheid. Energie voor Elkaar werkt al in verschillende gemeentes aan draagvlak voor slimme groene warmtenetten. Onze specialisten komen uit de warmtewereld en met deze expertise en ervaring ondersteunen wij ook uw gemeente met het halen van uw klimaatdoelen.

Bedrijven
Misschien levert uw productieproces restwarmte of misschien wilt u uw product verduurzamen door te kiezen voor duurzame warmte in uw bedrijf. Energie Voor Elkaar is een netwerk van bedrijven die groene energie opwekken en leveren, zoals regionale warmtenetten, bio-grondstofinstallaties, aardwarmtebedrijven, investeringsmaatschappijen en restwarmteleveranciers. Kortom: de versnellers van de energietransitie! Private initiatieven hebben draagvlak, kennis en funding nodig om te kunnen doorgroeien. Energie voor Elkaar brengt partijen bij elkaar.

Bewonersinitiatieven
Wilt u aardgasvrije, duurzame warmte in huis? Energie voor Elkaar staat voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Aangesloten warmtebedrijven garanderen 24/7 duurzame warmte tegen een goede prijs. Met een aansluiting op ons warmtenet ervaart u hetzelfde wooncomfort, maar heeft u nooit meer extra kosten voor service, reparatie, onderhoud of vervanging. Weten of we uw huis aan het warmtenet kunnen aansluiten?

Neem contact met ons op.

Slim Groen Warmtenet

Warmtebedrijven die deelnemen aan Energie voor Elkaar houden zich bezig met de ontwikkeling van slimme, groene warmtenetten; een toekomstbestendige ondergrondse warmte-infrastructuur waarop verschillende duurzame energiebronnen kunnen worden aangesloten. Deze infrastructuur is slim omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat. Dit faciliteert efficiënte warmtelevering. Ook is het warmtenet groen, want de warmte komt van duurzame warmtebronnen waarmee we direct klimaatwinst maken.

Gemeentes en provincies

Provincies en gemeentes hebben verantwoordelijkheden binnen de energietransitie Zo dienen zij bijvoorbeeld in 2021 een Transitievisie Warmte te hebben ontwikkeld, waarin beschreven staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt. Ook beleidsplannen zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en Wijkuitvoeringsplannen horen bij die verantwoordelijkheid. Energie voor Elkaar werkt al in verschillende gemeentes aan draagvlak voor slimme groene warmtenetten. Onze specialisten komen uit de warmtewereld en met deze expertise en ervaring ondersteunen wij ook uw gemeente met het halen van uw klimaatdoelen.

Bedrijven

Misschien levert uw productieproces restwarmte of misschien wilt u uw product verduurzamen door te kiezen voor duurzame warmte in uw bedrijf. Energie Voor Elkaar is een netwerk van bedrijven die groene energie opwekken en leveren, zoals regionale warmtenetten, bio-grondstofinstallaties, aardwarmtebedrijven, investeringsmaatschappijen en restwarmteleveranciers. Kortom: de versnellers van de energietransitie! Private initiatieven hebben draagvlak, kennis en funding nodig om te kunnen doorgroeien. Energie voor Elkaar brengt partijen bij elkaar.

Bewonersinitiatieven

Wilt u aardgasvrije, duurzame warmte in huis? Energie voor Elkaar staat voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Aangesloten warmtebedrijven garanderen 24/7 duurzame warmte tegen een goede prijs. Met een aansluiting op ons warmtenet ervaart u hetzelfde wooncomfort, maar heeft u nooit meer extra kosten voor service, reparatie, onderhoud of vervanging. Weten of we uw huis aan het warmtenet kunnen aansluiten?

Neem contact met ons op.