Wie zijn wij

Energie Voor Elkaar wil de transitie naar nieuwe, duurzame energie promoten en verantwoord doorvoeren. We werken aan het algemene imago van de energietransitie, genereren publiciteit en creëren draagvlak bij overheid, bedrijven, organisaties en inwoners. Om hen allemaal samen te brengen.

Energie Voor Elkaar staat ten dienste van bedrijven die groene energie opwekken en leveren, zoals regionale warmtenetten, bio-energie-installaties, aardwarmtebedrijven, investeringsmaatschappijen en restwarmteleveranciers. Kortom: de energietransitieversnellers!

Waarom is het nodig?
In de maatschappij en de politiek is de energietransitie al een belangrijk thema. De aandacht is er voor klimaatproblematiek. De energiebehoefte stijgt, maar de uitstoot van CO2 dient te worden teruggebracht. Het belang van alternatieve, groene vormen van energie en circulariteit neemt toe. Tegelijkertijd is er een toenemende vraag naar innovatie door IT om in deze groeiende behoefte te voorzien. Kortom: groene energie is hot!

Private initiatieven hebben draagvlak nodig om goed te kunnen doorgroeien. Daarbij is de focus op een mix aan energiebronnen én een betrouwbaar langetermijnalternatief belangrijk. We willen niet alleen de beeldvorming rondom warmtenetten verbeteren, maar ook partijen bij elkaar brengen.