10-voor-12
logo-light

10 jaar warmtelevering

10 jaar duurzame warmte door Energie voor Elkaar

Energie voor Elkaar is een platform met samenwerkende bedrijven die zich bezighouden met het verschillende aspecten van de warmtetransitie. Dat doet platform Energie voor Elkaar door de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame warmtenetten. Op 25 september vierde het platform het feit dat ze dit jaar daadwerkelijk al 10 jaar warmte leveren.

vier-vakken

Na de start
De eerste projecten op het gebied van warmte werden gerealiseerd in Ede. Na enkele jaren van voorbereiding werd een bio energie installatie gebouwd en een warmtenet aangelegd ten behoeve van een nieuwbouwwijk en een collega energieleverancier. Dat was de start van een hele ontwikkeling die heeft geresulteerd in de levering van warmte aan 22.000 woning equivalenten. De drie bio energieinstallaties die inmiddels zijn gerealiseerd worden omgebouwd tot hybride installaties met warmtepompen en zonnepanelen. De winning van restwarmte uit de lokale industrie en een lokaal aanwezig datacenter zijn onderweg en Aardwarmte Ede, ook partner van het platform houdt zich bezig met ontwikkeling van de geothermiebron.

datacenter bit in ede

Vleugels uitgeslagen
De vele ontwikkelingen die in Ede hebben plaatsgevonden hebben er ook toe geleid dat het platform van samenwerkende bedrijven is gegroeid en ook in meer dan 15 gemeentes actief is om bronnen te ontwikkelen en warmtenetten te realiseren. In Amersfoort wordt bijvoorbeeld een warmtenet aangelegd en recent kon ook in Haarlemmermeer worden gestart met het realiseren van een warmtenet op industrieterrein Waarderpolder. Daarnaast is het platform volop actief in nieuwe gebieden zoals Zoetermeer en Almere.

waarderpolder

Het jubileum
Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum werd een jubileumprogramma georganiseerd. Het middagprogramma bestond uit een excursie naar 2 locaties in Ede: de nieuwste hybride energieinstallatie en het datacenter waar restwarmte wordt uitgekoppeld ten behoeve van het warmtenet. Het avondprogramma stond onder leiding van Kim Lammers, die lessen uit haar topsportervaring deelde. Om olympisch goud te behalen hadden de hockeydames niet alleen veel werk te verzetten, maar moesten ook veranderingen worden doorgevoerd en waren er innovatieve ontwikkelingen nodig om het doel te behalen. Ennio Dal Pont, een professioneel windsurfer, vertelde hoe hij omgaat met de natuurlijke energiebronnen wind en water en hoe hij uit tegenwind ook voordeel weet te behalen. Gewapend met deze ervaringen ging de zaal daarna in gesprek over kansen om de energietransitie gezamenlijk te versnellen. Bijvoorbeeld door het opruimen van belemmeringen en het zoeken van nieuwe vormen van samenwerking binnen steeds veranderende kaders. Tot besluit werden de ervaringen van de dag en de resultaten van het gesprek samengevat en overhandigd aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een passend geschenk van een tienjarige warmtespeler.

10-jaar-jubileum