Hybride installatie

Energie voor Elkaar richt lokale warmtebedrijven op die daadkrachtig en slagvaardig in de eigen regio slimme groene warmtenetten ontwikkelen. Dit vraagt om innovatie, doen en durven. Energie voor Elkaar heeft een nieuw type innovatie die de basis vormt voor het Slim Groen Warmtenet: de hybride installatie.

De hybride installatie is de aardgasvrije, duurzame basisinstallatie in het warmtenet: het levert te allen tijde duurzame warmte in de wijk, stad of het bedrijventerrein. Dit met een combinatie van verschillende energiebronnen, bijvoorbeeld warmtepompen, zonne-energie, biogrondstoffen en aardwarmte.  Met deze installatie verzekeren we afnemers van verwarming en van warm tapwater.
De hybride installatie is een vast onderdeel van het warmtenet en kan worden bij- of afgeschakeld. Zo kunnen we nú al starten met een warmtenet, dit steeds verder uitbreiden met nieuwste innovaties en uiteindelijk een heel Slim Groen Warmtenet realiseren. Heeft het warmtenet genoeg afnemers? Dan vormen aardwarmte en restwarmte de basis van het slimme groene warmtenet en dient de hybride installatie als backup.

Hoe werkt een hybride installatie?
Een hybride installatie voedt het warmtenet met verschillende vormen van duurzame warmte. De stroom die de zonnepanelen op het dak opwekken, zet de warmtepomp om naar warmte. Schijnt de zon niet? Dan maakt de warmtepomp gebruik van groene stroom. Ook gebruiken we lokale biobrandstoffen, zoals snoeihout uit tuinen en gecertificeerd snoei- en dunningshout van landschap- en tuinbeheer,  als constante warmtebron. Met water in het warmtenet en de watertanks kunnen we warmte opslaan. Dit vormt een buffer om de pieken in de warmtevraag op te vangen. Zo staan we garant voor 24/7 duurzame warmte. De grootte van de installatie is schaalbaar en wordt afgestemd met de warmtevraag van de buurt of wijk die is aangesloten. Een hybride installatie heeft een zeer hoog rendement aan warmte en een bijzonder lage emissie waarde: een systeem waar Energie voor Elkaar uniek in is.

Mix van duurzame bronnen.
Een hybride installatie zorgt ervoor dat er snel een warmtenet gerealiseerd kan worden. Is deze gerealiseerd? Dan breiden we het Slim Groen Warmtenet  uit met een mix van verschillende duurzame warmtebronnen uit de regie. Zo is restwarmte een ideale bron om gebouwen te verwarmen. Van bakker, bierbrouwerij tot koffiebranderij, datacenter: een regionale ondernemer biedt zo warmte aan voor de directe omgeving. De restwarmte die zij produceren, zetten we met een warmtenet in voor het verwarmen van woningen en utiliteitsbouw. Is er aardwarmte aanwezig in de regio? Dan zetten wij ook deze warmte in. Afhankelijk van de warmtebronnen in de gemeente, kan de hybride installatie zo alleen nog ingezet worden bij onverwachte pieken of als back-up.