Zonnewarmte

We zien steeds meer zonnepanelen, zowel op daken van particuliere huizen als op grote schaal op bedrijfspanden en in zonneparken. Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen en er zijn ook steeds meer aanbieders. Zonnepanelen zijn betaalbaarder geworden en de aanschaf ervan is voor een grotere doelgroep haalbaar geworden. Zonnepanelen maken het mensen mogelijk om zelf energie op te wekken. Bij zonne-energie wordt in de eerste plaats gedacht aan het opwekken van duurzame elektriciteit, maar de zon is natuurlijk ook een bron van duurzame warmte.

Elektriciteit omgezet in warmte
Zonnewarmte kan op verschillende manieren worden opgevangen. Zo leveren zonnepanelen soms zo veel elektriciteit dat het elektriciteitsnet dit niet aankan. Om te voorkomen dat het net overbelast raakt en om de zonne-energie optimaal te gebruiken, kan dit in het Slim Groen Warmtenet gevoed worden. De elektriciteit wordt dan omgezet in warmte. Deze warmte wordt gebufferd op het warmtenet. Op een ander moment, als er warm water nodig is, kan dit alsnog benut worden.

Zonnecollectoren
Daarnaast zijn er ook zonnecollectoren, die direct warmte van de zon opnemen en gebruiken om water te verwarmen. Hiermee kunnen ruimtes worden verwarmd. Een hybride zonnepaneel, ook wel PVT-zonnepaneel, is een zonnepaneel en zonnecollector in één, waardoor deze elektriciteit en warmte opneemt.

Het Slim Groen Warmtenet van bij Energie voor Elkaar aangesloten warmtebedrijven is geschikt om zonnewarmte op aan te sluiten. Verschillende partners, zoals Polderwarmte en Warmtebedrijf Ede hebben zonnewarmte aangesloten op hun warmtenet of hebben concrete plannen dit in de toekomst te realiseren.