Windenergie

Energie voor Elkaar heeft als uitgangspunt dat iedere warmtebron moet worden ingezet om de energietransitie te kunnen versnellen. Windenergie is daarin een bijzondere: het produceert geen warmte, alleen elektriciteit. Elektriciteit kan vervolgens wel omgezet worden naar warmte, zoals met het gebruik van een warmtepomp. Een voorbeeld van een slimme inzet van elektriciteit in een slim groen warmtenet vind je bijvoorbeeld in een hybride installatie.

Windenergie kán dus een groene bron zijn voor een slim groen warmtenet. Er zijn veel positieve verhalen over windmolens: zo is de CO2 die bij de bouw van een windmolen uitgestoten wordt al snel bespaard, gaat een windmolen zo’n 20 jaar mee en is de uitstoot dus minimaal. Toch zijn er ook nadelen: het kan voor overlast zorgen, het kan de biodiversiteit schaden en het levert niet direct stroom op.

Energie voor Elkaar heeft tot nu toe geen windenergie opgenomen in haar slimme groene warmtenetten omdat het geen directe warmtebron is. Wél is het mogelijk om windenergie toe te gaan passen in onze hybride installaties. Deze installaties combineren zonne-energie, windenergie en groene stroom met lokale biobrandstoffen, die worden gebruikt piekbelasting en als backup. Deze lokale units zorgen direct voor een groot verschil en kunnen wijken op korte termijn voorzien van duurzame warmte. Wijken zijn zo kleine duurzame eilanden die vervolgens aangesloten worden op het grotere warmtenet waar andere duurzame warmtebronnen op aangesloten zijn, zoals restwarmte en geothermie.