Aquatermie

Nederland en water horen bij elkaar.  We hebben ons land aan het water ontworsteld. Waterbeheer zorgt voor het beschermen van het land tegen het water, maar ook voor het soms vol laten lopen van polders. In de energietransitie kijken we op een nieuwe manier naar onze natuurlijke omgeving. We kunnen energie uit water onttrekken: aquathermie. Er zijn drie vormen van aquathermie: uit oppervlaktewater, uit afvalwater en uit Drinkwater.

TEO: Thermische energie uit oppervlaktewater
Thermische energie uit oppervlakte ontstaat door gebruik te maken van de warmte en koude uit oppervlakte. In de zomer warmt het oppervlaktewater op en dit kun je in de winter gebruiken voor verwarming. Ook kun je het koude water uit de winter gebruiken om je huis te koelen in de zomer. Hiervoor moet je het water opslaan in een zogenoemde Warmte- en Koudeopslag (WKO). Deze opslag vindt onder de grond plaats zodat seizoenen geen invloed hebben om de temperatuur en het dus goed warm respectievelijk koud blijft.

Energie voor Elkaar kijkt naar de deze bron, om oppervlaktewater een langere tijd op te slaan om dit in de winter te gebruiken als warmte en in de zomer te gebruiken voor koeling voor woningen of kantoren. Er is bijvoorbeeld nader onderzoek nodig naar de temperaturen die gehaald worden en hoe dit vervolgens duurzaam verwarmd wordt voor de verwarming van huizen en kantoren.

TEA: Thermische energie uit afvalwater
Thermische energie uit afvalwater komt neer op het winnen van warmte uit rioolwater. Hiervoor dient een warmtewisselaar geplaatst te worden in de afvalwaterleiding. Door een warmtewisselaar om het riool te leggen, kan het water ’s winters verwarmen en ’s zomers verkoeling bieden. In Nederland zijn er al verschillende succesvolle projecten, waaronder voornamelijk zwembaden. Zij verbruiken vaak veel energie om hun water te verwarmen. Door het verwarmde water van het riool langs het zwembad te leggen, verwarm je op een duurzame manier het zwembad.

TED: Thermische energie uit drinkwater
Er is ook thermische energie uit drinkwater. Net als bij de andere vormen van aquathermie kan ook drinkwater warmte of koude afstaan. De temperatuur van het drinkwater kan namelijk het omliggende oppervlak verkoelen of verwarmen. Hierbij is het momenteel de vraag of het huidige drinkwatersysteem als transportmiddel gebruikt kan worden. Energie voor Elkaar houdt deze innovatie goed in de gaten, maar is zich ervan bewust dat deze technologie nog nader onderzoek verdient. Het drinkwater mag in geen geval vervuild raken. Daarnaast biedt het slim groen warmtenet al een goed net voor het transporteren van warmte.