Waterstof

Waterstof is een veelbelovende energiebron. De eerste auto’s en bussen rijden al op waterstof en de overheid stimuleert steeds meer de inzet van waterstof. Dit is nu nog voornamelijk voor industrieën, maar het lijkt ook steeds meer ingezet te gaan worden voor stadsverwarming. Op dit moment wordt er alleen nog grijze waterstof geproduceerd, dus is het niet volledig duurzaam. Energie voor Elkaar kijkt naar de mogelijke toepassingen om in de toekomst groene waterstof in een slim groen warmtenet. Op dit moment zijn de innovaties nog niet zo ver dat ze direct voor stadsverwarming kunnen zorgen.

Hoe werkt waterstof?
Net als wind-, zonne- en kernenergie is waterstof voornamelijk een elektriciteitsbron. Door een chemische reactie komt er elektriciteit vrij, wat vervolgens kan worden opgevangen. Deze elektriciteit kan worden omgezet naar warmte door middel van een warmtepomp. In een hybride installatie wordt bijvoorbeeld elektriciteit omgezet naar warmte voor invoer in het slimme groene warmtenet. Een andere mogelijkheid die de overheid overweegt is, om het huidige gasnet te gebruiken als infrastructuur. Op dit moment zou het gasnet dermate moeten worden aangepast, dat het rendabeler is om te kiezen voor een slim groen warmtenet.

Grijze, blauwe en groene waterstof
Hoewel waterstof van groot belang kan zijn in de energietransitie, zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Op dit moment is de productie van waterstof nog niet groen, maar grijs. Bij het productieproces wordt aardgas toegepast en er komt CO2 vrij. Eenmaal geproduceerd is waterstof wel groen, omdat er bij het gebruik ervan, geen uitstoot meer is. Innovaties werken eraan om de productie dus steeds groener te maken. Zo zijn er plannen om blauwe waterstof te produceren door middel van CCS (Carbon Capture & Storage). Daarbij wordt de CO2 die vrijkomt afgevangen en opgeslagen.
Maar de echte duurzame potentie zit in groene waterstof. Dit is te bereiken door groene elektriciteit in contact te brengen met water waardoor waterstof en zuurstof vrijkomen. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan om op deze manier waterstof te kunnen produceren.

Energie voor Elkaar
Energie voor Elkaar heeft op dit moment de beschikking over voldoende groene warmtebronnen en maakt geen gebruik van waterstof. Ons streven is om de meest duurzame mix aan warmtebronnen aan te bieden aan het slim groen warmtenet. Als de innovaties groene waterstof realiseren en als dit vervolgens rendabel is in een warmtenet, is ons slim groen warmtenet nú al wel geschikt daarvoor. In ons open net kun je namelijk eenvoudig bronnen aan- en afsluiten.