De CO2-uitstoot door fossiele bronnen moet per direct naar beneden. Zonne-, wind- en waterenergie zijn technologisch nog niet in staat om het gehele jaar door de oplossing te bieden. Dat ligt aan de capaciteit – er zijn nog onvoldoende zonnepanelen en windturbines – maar ook de continuïteit van de levering is niet gegarandeerd. Deze vormen van energie worden efficiënter, als er ook opslagmethoden beschikbaar zijn die eraan kunnen bijdragen dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten. Om in de energiebehoefte te kunnen voorzien en de continuïteit te kunnen garanderen is houtige biogrondstoffen een duurzame oplossing als de biogrondstoffen voldoen aan aan de voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. Na de oogst van de biogrondstoffen kan het tussentijds worden opgeslagen en worden ingezet als het nodig is. Duurzame biogrondstoffen zijn CO2-neutraal en continu leverbaar. In Nederland wordt meer dan de helft van de opgewekte hernieuwbare energie met behulp van biogrondstoffen gerealiseerd.

Herkomst
De duurzame biogrondstoffen die Energie voor Elkaar en haar partners toepassen, bestaan voor het grootste deel uit lokale en regionale reststromen uit tuin-, park- en bosbeheer. Daarbij kunt u denken aan snoeihout uit tuinen, groenonderhoud van parken en plantsoenen. En als het gaat om biogrondstoffen uit bosbeheer betreft dat het verwijderen van ongewenste exoten, zoals de Amerikaanse Vogelkers. De precieze percentages van de verschillende soorten reststromen, varieren per seizoen. Maar algemeen is te stellen dat er meer dan 70% van de biogrondstoffen die bij de deelnemers van Energie voor Elkaar wordt toegepast, uit een cirkel van maximaal 50 km komt. 20% is afkomstig uit een cirkel van maximaal 100 km en de resterende 10% komt uit een straal van 150 km. In alle gevallen geldt dat het altijd ‘Better Biomass’ gecertificeerd is.

Toekomst
Biogrondstoffen zullen met het beschikbaar komen van alternatieve bronnen, daardoor worden vervangen. De verwachting is dat met name aardwarmte de functie overneemt en dat biogrondstof alleen nog wordt toegepast bij situaties dat een piek in de warmtevraag ontstaat.

Wilt u weten wat de visie van Energie voor Elkaar is op de toepassing van biogrondstof, download dan onze whitepaper over dit onderwerp.