alternatieve-energiebronnen
logo-light

4 alternatieve energiebronnen op een rijtje

We moeten in Nederland zo snel mogelijk van het gas af. Om klimaatverandering af te remmen en de opwarming van de aarde te beperken. Maar wat zijn de alternatieve energiebronnen? In deze blog bespreken we er 4.  

Wat zijn alternatieve energiebronnen?

Alternatieve energiebronnen zijn energiebronnen die worden opgewekt zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit maakt alternatieve energiebronnen een stuk duurzamer. Daarnaast kunnen alternatieve energiebronnen, in tegenstelling tot aardgas, steenkool en aardolie, niet “op” raken. De bronnen zijn hernieuwbaar en minder belastend voor het milieu. Er zijn veel verschillende vormen van alternatieve energiebronnen, denk bijvoorbeeld aan wind, water en zonlicht.

Momenteel voorzien hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie in slechts 4,1% van ’s werelds primaire energieverbruik – maar dat aandeel wordt ieder jaar groter. Van een kleine waterkrachtcentrale tot een gigantisch geothermisch project of een reusachtig windpark. Hieronder hebben we een aantal alternatieve energiebronnen op een rijtje gezet.

Alternatieve energiebron 1: Aardwarmte 

Met aardwarmte wordt de warmte bedoeld die gewonnen wordt uit de warmte die zich in de diepte van de aarde bevindt. Tot een diepte van 500 meter wordt dit bodemwarmte genoemd. De warmte die uit grotere dieptes komt, heet aardwarmte, of geothermie. Bij bodem- en aardwarmte geldt; hoe dieper, hoe hoger de temperatuur. Het verschil tussen bodemwarmte en aardwarmte is dat bodemwarmte afkomstig is van de zon, terwijl aardwarmte ontstaat door de warmte van de aardkern. 

Waarom aardwarmte een geschikt alternatief is

Aardwarmte een zeer betrouwbare alternatieve energiebron, omdat de warmte niet afhankelijk is van bijvoorbeeld weersinvloeden. Het is makkelijk op grote schaal te winnen en het is duurzaam omdat er nauwelijks CO2-uitstoot bij komt kijken. Dat maakt aardwarmte een goed duurzaam alternatief voor aardgas. Wel gaat het hier om een relatief hoge investering en als je de aardwarmte kunnen “winnen” heb je voldoende klanten nodig om de warmte te kunnen leveren. Om die reden is de combinatie van aardwarmte en een warmtenet nodig. Aardwarmte is niet overal in Nederland te winnen.

Alternatieve energiebron 2: Aquathermie 

Nederland en water: noem een beter duo. In de energietransitie kijken we op een totaal nieuwe manier naar water. Met aquathermie wordt namelijk het proces bedoeld waarbij energie uit warmte wordt onttrokken. Er zijn drie variaties hierop: TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater), TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) en TED (Thermische Energie uit Drinkwater).

Aquathermie als duurzaam alternatief

Het grote voordeel van aquathermie is dat warmte en energie onttrekken uit (oppervlakte)water zeer duurzaam is en tegelijkertijd een positieve invloed heeft op de omgeving. Het ontrekken van warmte van het oppervlaktewater in de zomer kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en kan leiden tot minder algenbloei (blauwalg) en botulisme. Daarnaast kan vooral in stedelijk gebied koeler oppervlaktewater hittestress tegengaan. Soms komt er stroming in stilstaand water, en dat is eveneens gunstig voor de waterkwaliteit. Er zijn vaak wel veel verschillende partijen nodig bij de realisatie van aquathermie waardoor de realisatie lang kan duren. Ook is de temperatuur van de onttrokken warmte anders het hele jaar door, wat schommelende energiekosten kan geven.

Alternatieve energiebron 3: Asfaltwarmte  

We maken er af en toe grappen over, maar Nederland heeft haar wegennet best wel goed op orde. Jaarlijks rijden alleen personenauto’s al meer dan 100 miljard kilometer over de Nederlandse wegen, Naast ze zon warmen deze auto’s het asfalt op. Met asfaltwarmte wordt momenteel geëxperimenteerd. Asfalt wordt vaak niet warmer dan 50 graden Celsius. Daarom is het niet geschikt om slecht geïsoleerde woningen mee te verwarmen. 

Asfaltwarmte als alternatief voor gas

Asfaltwarmte kan, in tegenstelling tot de huidige energievoorziening, volledig fossielvrij opgewekt worden en het is een onuitputtelijke warmtebron. Zolang asfalt bestaat en er auto’s overheen gaan, is er warmte of elektriciteit uit te winnen. Dat maakt het een duurzaam alternatief voor aardgas. De inzet van asfaltwarmte staat nog in de kinderschoenen. En hoewel het nog een flinke klus kan worden om het asfalt open te breken en de fundering te leggen is er zeker potentie.  

Alternatieve energiebron 4: Biogrondstof 

Het is al decennia een hot topic, maar de CO2-uitstoot is écht te hoog. Fossiele bronnen zijn hier een grote speler in, en het ziet er naar uit dat biogrondstoffen de brug kunnen zijn tussen de oude methodes om warmte en energie te winnen, en de nieuwe. Duurzame biogrondstoffen zijn goed inzetbaar voor warmte, vooral de warmte die gewonnen wordt uit hout.  

houtige biogrondstof onbruikbaar voor verdere verwerking

Waarom biogrondstof een goed alternatief is

Biogrondstof is een restproduct dat ontstaat als onderdeel van het fabricage proces van hout voor bouw en meubels. Biogrondstof wordt voornamelijk gewonnen uit lokale en regionale bronnen, zoals uit reststromen van tuin-, park- en bosbeheer. Deze warmtebron is schoon omdat voornamelijk snoeihout uit tuinen, parken en plantsoenen wordt gebruikt. Wel is het belangrijk dat bij het gebruiken van biogrondstof rekening wordt gehouden met de transport om extra CO2-uitstoot te voorkomen. De verwachting is dat wanneer de beschikbaarheid van andere alternatieve energiebronnen, biogrondstoffen worden vervangen. Van deze vier bronnen is biogrondstof nu al in voldoende mate voorhanden en kan worden ingezet als transitiebrandstof om een warmtenet van warmte te voorzien, tot het moment dat bijvoorbeeld aardwarmte voor het warmtenet beschikbaar komt. 

 

wat zijn alternatieve energiebronnen