Energie voor Elkaar

De technieken voor duurzame warmtebronnen zijn volop in ontwikkeling en de aanleg van een nieuwe warmte-infrastructuur is een enorme uitdaging. Bij Energie voor Elkaar zijn we de uitdaging al aangegaan. We zijn al aan de slag. Voor duurzame warmte, thuis of in het bedrijf. De energietransitie kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Het klimaat heeft ons nodig. Het moet vandaag al beter en dat kán ook. Samen met partners realiseert Energie voor Elkaar projecten om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Meer informatie

Nieuws

Uitrollen

Eén van de belangrijkste beslissingen die een gemeente maakt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen als verlengstuk daarvan, is de rol die ze inneemt in de warmtetransitie. De gemeente kiest de rol die past bij...

Een nieuwe stap

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de start van Energie voor Elkaar, als organisatie die het verschil maakt in de energietransitie in Nederland. Energie voor Elkaar wordt gevormd door een netwerk van bedrijven, die...

Een kwestie van optellen

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om zonder aardgas toch heel Nederland te verwarmen, zijn er duurzame oplossingen nodig. Maar er is geen eenduidig antwoord op de vraag naar een duurzame warmteoplossing voor heel...


Wie zijn wij?

Energie Voor Elkaar wil de transitie naar nieuwe, duurzame energie promoten en verantwoord doorvoeren. We werken aan het algemene imago van de energietransitie, genereren publiciteit en creëren draagvlak bij overheid, bedrijven, organisaties en inwoners. Om hen allemaal samen te brengen.

Meer informatie

Onze ambitie

De ambitie van Energie Voor Elkaar is het versnellen van de energietransitie.

Ontwikkelen slimme groene warmtenetten

Meer informatie

Samenwerken

Vertel mij meer

Onze partners

Wij werken samen met een groot aantal partners.