Energie voor Elkaar

De technieken voor duurzame warmtebronnen zijn volop in ontwikkeling en de aanleg van een nieuwe warmte-infrastructuur is een enorme uitdaging. Bij Energie voor Elkaar zijn we de uitdaging al aangegaan. We zijn al aan de slag. Voor duurzame warmte, thuis of in het bedrijf. De energietransitie kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Het klimaat heeft ons nodig. Het moet vandaag al beter en dat kán ook. Samen met partners realiseert Energie voor Elkaar projecten om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Meer informatie

Nieuws

Publiek en privaat

Hoe zorgen we dat we in Nederland in de toekomst van het aardgas vrij kunnen worden. Die vraag staat centraal in een 27 tal proefwijken in Nederland. De proefwijken zijn nu 2 jaar onderweg en het resultaat is beperkt: in vier van die 27 wijken zijn...

Drie redenen waarom Energie voor Elkaar in 2021 de energietransitie gaat versnellen

2021 is nog maar een week oud en dit jaar gaan we meters maken. We gaan onze missie, om de energietransitie te versnellen, waarmaken. Waarom we dit jaar zo positief inzien? Er zijn drie redenen. Onze organisatie heeft zich de afgelopen periode...

2021 een nieuw jaar met kansen op klimaatsucces

We kijken ernaar uit. Een heel nieuw jaar om projecten te realiseren die eraan bijdragen om de energietransitie te versnellen. Dit jaar hebben we gezien hoe we allemaal in staat zijn om van de een op de andere dag anders te gaan werken. Dat kon,...


Wie zijn wij?

Energie Voor Elkaar wil de transitie naar nieuwe, duurzame energie promoten en verantwoord doorvoeren. We werken aan het algemene imago van de energietransitie, genereren publiciteit en creëren draagvlak bij overheid, bedrijven, organisaties en inwoners. Om hen allemaal samen te brengen.

Meer informatie

Onze ambitie

De ambitie van Energie Voor Elkaar is het promoten van groene energie.

Promotie slimme groene warmtenetten

Meer informatie

Een betrouwbare uitstraling

Bekijk mogelijkheden

Versnellen van de energietransitie

Vertel mij meer

Onze partners

Wij werken samen met verschillende partners.