Slim groen warmtenet
Onze partners houden zich bezig met de ontwikkelingen van slimme, groene warmtenetten; een toekomstbestendige ondergrondse warmte-infrastructuur waarop diverse duurzame bronnen kunnen worden aangesloten.

Een warmtenet is groen, wanneer deze door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Een Hybride installatie kan een mooie eerste stap zijn in de warmtevoorziening. Een Hybdride installatie combineert duurzame technieken zoals bijvoorbeeld zonne-energie, warmtepompen en biogrondstoffen en staat als basis voor andere bronnen zoals restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, zijn biogrondstoffen nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up.

Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiente warmtelevering! Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt voorzien dat een groot gedeelte van de bebouwde omgeving aangesloten gaat worden op een warmtenet; het goedkoopste collectieve alternatief voor aardgas.

Ons doel:
De ambitie van de Energie Voor Elkaar is het promoten van groene energie. Dat doen we vanuit onze drijfveer de gevolgen van klimaatverandering te beperken: energie voor elkaar. Energie voor Elkaar ondersteunt om de beeldvorming van slimme groene warmtenetten te verbeteren en om de trots te vergroten in iedere regio waar we deze ontwikkelen. Dit betekent voor ons allemaal een transitie waarin energie ‘dichtbij’ en ‘circulair’ wordt. Voor de consument van groene energie betekent dit dat je het goed hebt geregeld en dat deze groene energie toekomstbestendige comfort biedt.

Voor en met elkaar
Energie Voor Elkaar wil iedereen actiever betrekken bij de energietransitie. Want als we samen optrekken, ontdekken en participeren, vergroten we het draagvlak. Voor én met elkaar maken we het mogelijk!