Slim groen warmtenet

Zoekt u een alternatief voor het verwarmen van huizen en vastgoed met aardgas? Produceert de industrie in de omgeving veel warmte en is daar iets mee te doen? Zijn er andere mogelijkheden en bronnen om woningen en bedrijven te verwarmen?
Ja, door de aanleg van een slim groen warmtenet! Dit is een duurzaam warmtenet dat warm water naar huizen voert om de ruimten en het tapwater te verwarmen. En zo een aanzienlijk deel van de energietransitie op zich neemt.

Slim en groen
Warmte kost veel energie, 70% van het energieverbruik in huizen wordt gebruikt voor warmte. Zowel voor het verwarmen van ruimten als voor het kraanwater, voor douche, bad en de afwas. Het warmtenet voorziet in de verwarming van huizen en andere vastgoed en gebruikt daarvoor een mix aan duurzame energiebronnen. Het leidingnetwerk dat wij aanleggen is een open net. Dat betekent dat er verschillende bronnen kunnen worden aangesloten. Zo kunnen ook andere duurzame energiebronnen hun warmte leveren aan het net, zoals restwarmte uit de industrie of energie uit water.

Het slimme aspect volgt uit het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor er een voorspellend effect ontstaat. Het systeem wordt gestuurd door de warmtevraag en ook dit is slim! Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren.
Met een slim groen warmtenet wordt aardgas door duurzame energiebronnen vervangen, zonder dat de bewoners comfort verliezen. Een belangrijk voordeel is dat er minimale aanpassingen in de binnenhuis-installaties nodig zijn.

Het slimme aspect volgt uit het besturingssysteem. De netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor er een voorspellend effect ontstaat. Het systeem wordt gestuurd door de warmtevraag en ook dit is slim! Met deze informatie wordt er constant gestuurd op een optimale energiemix om de CO2-besparing te maximaliseren.
Met een slim groen warmtenet wordt aardgas door duurzame energiebronnen vervangen, zonder dat de bewoners comfort verliezen. Een belangrijk voordeel is dat er minimale aanpassingen in de binnenhuis-installaties nodig zijn.

Warmte voor wie?
De warmte van het slimme groene warmtenet is te gebruiken voor oude en nieuwe woningen, kantoren, winkels en openbare ruimtes. De aanleg bij nieuwbouw is vanzelfsprekend het meest eenvoudig. Bij nieuw te ontwikkelen wijken is ook een tijdelijke warmtevoorziening voor de wijk mogelijk, zo kan het warmtenet wel gerealiseerd worden als de grote infrastructuur nog niet gereed is.
Ook bij bestaande bouw (hoog, laag en industrieel) is het aansluiten op het warmtenet relatief eenvoudig. Zelfs in wijken met gemengde bebouwing kunnen buren met verschillende typen huizen aansluiten.

Voordelen voor de bewoners
De voordelen van het slimme groene warmtenet – boven andere aardgasvrije oplossingen – is dat het inzetbaar is voor alle woningen en alle verschillende gangbare binneninstallaties. Met de geleverde warmte kun je verschillende typen radiatoren, vloerverwarming en luchtverwarmingen bedienen. Bij een standaard huis loopt het warme water van het warmtenet door radiatoren.

Ook wordt het drinkwater verwarmd met dit systeem. Dat scheelt de aanschaf van een aparte elektrische oplossing en geeft veel comfort. Douchen en verwarmen kan tegelijkertijd.

Zowel het verwarmen van het drinkwater als de aansluiting op huisverwarming gebeurt met een Warmteset. Een warmteset is een kleine geïsoleerde doos die past in een moderne meterkast. De set komt in de plaats van een CV-ketel en de daarbij horende voorzieningen als een wateraansluiting voor bijvullen en melders voor brand en koolstofmonoxide. De warmteset is eigendom van het lokale warmtebedrijf en al het onderhoud ervan nemen zij ook over. Kort gezegd, vertrouwde warmte met minder werk, geen onderhoudskosten en meer veiligheid.

Warmtewet
De afnemers van het warmtenet genieten bescherming door de Warmtewet. De Warmtewet verzekert de gebruikers van warmte door de leveringsverplichting van het warmtebedrijf en beperkt de kosten door het ‘Niet Meer Dan Anders-principe’. Daarin is afgesproken dat de kosten voor warmte van het warmtenet onder de gasprijs moet liggen. Ons warmtenet is zo efficiënt dat de kosten nog onder dit bedrag blijft.

Realisatie
De realisatie van het slimme groene warmtenet bestaat uit een aantal fases.

  • Bouw van een duurzame hybride opwekker op basis van lokaal inzetbare bronnen.
  • Aanleg van een transportnet, het primair warmtenet.
  • Aanleg van wijknetten bij de gebruikers.
  • Aansluiten van woningen op het wijknet, het secundair warmtenet.
  • Aansluiten transportnet op andere bronnen, bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte.

De verschillende fases kunnen parallel worden uitgevoerd. Een transportnetwerk en een duurzame opwekker zijn de basis voor het systeem. Zonder opwekking en transport is er geen warmte!

Locatie Opwekker
Voor de ontwikkeling van het warmtenet is de locatie van de duurzame opwekker van groot belang. De locatie bepaalt de inrichting van het leidingnet en de uitrol van het warmtenet in de eerste fasen. Goede samenwerking met werken in de openbare ruimte van de gemeente verhoogt de snelheid van de realisatie. Door strategisch de positie van de opwekker te kiezen, kun je woningen in de ‘onrendabele top’ rendabel maken.
De impact die een opwekker heeft op de omgeving, is minimaal. Welke andere hernieuwbare energiebronnen verder ingeschakeld worden gaat in overleg en samenwerking. Het hangt vooral af van de beschikbaarheid, want technisch gezien kan elke warmtebron worden ingezet.