Restwarmte

Restwarmte kan worden gebruikt als groene warmtebron die een mooie aanvulling is op de groene warmtebronnenmix voor een Slim Groen Warmtenet. Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Denk aan een lamp die warm wordt als hij aanstaat. Die warmte is een restproduct. Fabrieken en andere bedrijven, zoals datacenters, houden na hun productie op grote schaal warmte over. Dus als elke google-search toch warmte oplevert, is het mooi als deze optimaal gebruikt wordt.

Restwarmte inzetten i.p.v. wegkoelen
Normaal gesproken wordt deze warmte ‘weggekoeld’ met koelwater in de lucht uitgestoten. Maar het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te benutten. De warmte kan daarom gebruikt worden in ons Slimme Groene Warmtenet. Dit is een win-winsituatie waarbij andere gebouwen verwarmd worden en het bedrijf dat de restwarmte levert juist gekoeld wordt. De constructie is natuurlijk nóg groener als de restwarmte afkomstig is van een bedrijf dat zelf door het warmtenet met groene warmte verwarmd wordt.

Restwarmte en Slim Groen Warmtenet
In Warmtewet 2 wordt voor duurzame warmtevoorziening expliciet verwezen naar restwarmte. Volgens de wet mogen warmtebedrijven de restwarmte straks ‘ophalen’ bij de producent van de restwarmte. Verschillende bij warmtebedrijven die onderdeel zijn van Energie voor Elkaar, hebben al contracten gesloten met bedrijven om hun restwarmte in een Slim Groen Warmtenet te voeden.

Warmtemix
Restwarmte vormt samen met andere warmtebronnen een mooie mix van groene warmtebronnen die samen zorgen in de warmtevraag kan worden voorzien. Denk hierbij aan zonnewarmte, aardwarmte en andere groene warmtebronnen die in de toekomst aan terrein winnen. Restwarmte alleen, zal niet genoeg zijn voor ruimteverwarming en warm water in de winter.