Valentijn Kleijnen CEO over energietransitie en duurzame energie
logo-light

Warm lopen voor de energietransitie

Aanpak energietransitie en omschakeling duurzame energie

‘Met de aanleg en ontwikkeling van Slimme Groene Warmtenetten wil Energie voor Elkaar de energietransitie naar duurzame energie versnellen. Belangrijk is daarbij wel dat burgers de vrije keuze hebben om zich al dan niet aan te sluiten op het slimme groene warmtenet. Met een goed product overtuig je mensen om over te schakelen naar duurzame energie.’ Onze CEO Valentijn Kleijnen heeft in een interview met “Publiek Denken” gesproken over de aanpak van Energie voor Elkaar. “Publiek Denken” is een netwerkplatform van professionals die werkzaam zijn in de publieke sector.

Inbreng

‘In alle transitievraagstukken ontbreken puzzelstukjes. Die ontbrekende stukjes voegen we toe. Onze kennis brengen we in en we realiseren een warmtenet. We wekken warmte op, bieden een  backoffice-organisatie en we bieden financiering. Voor de realisatie werken samen met lokale partners en lokale overheden. Zo verbinden we lokale bronnen met lokale afnemers.

Wij streven naar collectiviteit op basis van eigen keuze. De voordelen van een slim warmtenetwerk leggen we uit, zodat je een optie hebt om te verduurzamen. Daar kun je als burger of bedrijf ja of nee op zeggen. Keuzevrijheid zorgt altijd voor meer draagvlak. De inrichting van het land moet leefbaar zijn, duurzaam, betaalbaar en dan ook nog toekomstbestendig zijn. Dat zijn nogal wat grote woorden. Wil je die waarmaken, dan moet je ook op een andere manier gaan nadenken over de leefomgeving.

Aandacht voor warmte

Op sommige plekken staat het gesprek over warmte echt nog in de kinderschoenen. Wat ons betreft doen we een oproep om niet onnodig lang te blijven hangen bij de ontwikkeling van plannen. We roepen op om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, met een brede kijk op de eigen gemeente. Investeer in het kennisniveau binnen de eigen organisatie. Durf daarnaast samen te werken met partijen daarbuiten, de markt. Marktpartijen kunnen een belangrijke bijdrage leveren, ook met gemeenten in de regierol. We moeten het samen doen, in de publieke ruimte.’

Lees het complete interview over de aanpak van de energietransitie en omschakeling naar duurzame energie:
klik hier >>

Bron: Publiek Denken
Tekst Jelle van der Meulen
Beeld Gertjan van Ginkel

Artikel Publiek Denken pagina 1  Publiek Denken pagina 2