het doel 2050 een duurzame wereld
logo-light

Nieuwe stap

Over het ontstaan van Energie voor Elkaar, de kracht van samenwerking, de kijk op Europese factoren en de mogelijkheden die door het partnership met Asper zijn ontstaan, is een interview met Valentijn Kleijnen verschenen.

“Energie voor Elkaar ziet veel mogelijkheden in de kracht van de markt om dingen gedaan te krijgen. Wat ons betreft is de rol van de overheid in de energietransitie vooral belangrijk als het gaat om regelgeving en ondersteunend als het gaat om het creëren en behouden van draagvlak. De energietransitie voert ons naar een nieuwe werkelijkheid en daarvoor zijn nieuwe inzichten en daarbij passende nieuwe regels nodig. De bestaande regels zijn niet voldoende. Als we de bestaande regels blijven toepassen, blijft ons land zoals het is. Dat is logisch, want de regels zijn ontstaan uit ontwikkelingen van het verleden. Onze nieuwe wereld krijgt een andere infrastructuur en heeft regels nodig die daarbij passen.”

Voor het hele interview: klik hier >>