EZK verleent opsporingsvergunning voor proefboringen aardwarmte in Ede

Het Ministerie van Economische Zaken verleent MPD Groene Energie de opsporingsvergunning voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Ede. Na een traject van bijna twee jaar is de opsporingsvergunning verleend om op 40km2 op drie locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Uit verschillende vooronderzoeken bleek dat er aardwarmtebronnen onder Ede liggen. Bij succesvolle boringen sluit Warmtebedrijf Ede de warmte aan op het inmiddels gerealiseerde Slim Groen Warmtenet.

Aardwarmte
Om de aardwarmte te bereiken, gaat er ca. 3 kilometer diep geboord worden. Hiermee worden temperaturen van 80 á 90 graden uit de bodem gehaald. In Nederland zijn vergelijkbare boringen succesvol verlopen. “Vooronderzoek wijst uit dat geothermie een belangrijke rol in onze duurzame warmtemix kan spelen“, aldus Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede. “We willen de garantie van een succesvolle innovatie zodat we Ede zo snel mogelijk kunnen voorzien van de meest duurzame warmtemix.

Slim Groen Warmtenet
De ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in de afgelopen jaren, maakt het mogelijk om innovaties als aardwarmte te gaan benutten. Nu het warmtenet een groot aantal afnemers heeft en een gesloten warmterotonde vormt, is het mogelijk om warmtebronnen zoals geothermie makkelijk aan- en los te koppelen. Het Slim Groen Warmtenet maakt het mogelijk om in warme zomers alle warmte uit aardwarmte te leveren, voor bijvoorbeeld het douchen. Er wordt nooit méér warmte gewonnen dan dat er nodig is. Zo vindt er efficiënte en vraaggestuurde warmtelevering plaats en gooien we niets weg.

Terug naar overzicht