vergroenen van de woning
logo-light

Nu of te laat

300 woningen PER DAG aansluiten op een warmtenet. Meer dan 70.000 per jaar. In 2030 zijn dat dan 500.000 extra woningen die zijn aangesloten op een warmtenet. Dat is een hele klus, dus snel aan de gang. Of nee, toch nog niet. We moeten eerst nog de ondersteuning voor gemeenten regelen. Programmalijnen uitwerken. Instrumenten ontwikkelen. Bedenken hoe we mensen gaan opleiden. Financieringsmixen ontwikkelen. Een warmtefonds vullen. En, o ja: wetgeving regelen, of zoals het in de stukken staat “beleidsvoornemens concipiëren.” Daarna de route Tweede kamer, Eerste kamer, amendementen, hoorzittingen. Raad van State. Alsof daar allemaal nog tijd voor is.

Krachten bundelen

Zullen we het voor deze dreigende wereldramp van de klimaatcrisis eens anders doen? Door alle krachten eens echt te bundelen. Dat kunnen een aantal partijen namelijk heel goed. Partijen die al aan het werk zijn om de energietransitie te realiseren. Die al wel succesvolle projecten hebben gerealiseerd om bronnen te verduurzamen. Die het wiel niet hoeven uit te vinden, omdat ze dat die kennis al in huis hebben. Warmtenetten aanleggen. Lef hebben om een oplossing te vinden voor een mogelijke onrendabele top. Dat heet namelijk gewoon ondernemerschap gericht op groei. Die geen tijd en geld steken in het laten schrijven van het volgende adviesrapport. Die niet elke investering via een jaarlijkse begrotingscyclus politiek moeten zien te verkopen. Laten we ons realiseren voor welke soort maatschappij we hebben gekozen. De dagen van de verzorgingsstaat liggen namelijk al tientallen jaren achter ons. We hebben gekozen voor een systeem dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben en ook kunnen nemen.

Sterke overheid

En als we zeggen “krachten bundelen” hoort daar ook een sterke overheid bij. Een overheid die leiderschap vertoont als er maatschappelijke weerstand ontstaat, want dat is bij elke verandering het geval. Die dan uitleg geeft en het eerlijke verhaal vertelt. Namelijk: dat niets gratis is. Ook de energietransitie niet. Een overheid die meedenkt, want ook de overheid heeft kennis die moet worden benut. Een overheid die meebetaalt, want herverdeling van middelen is ook een overheidstaak. Die erop let dat de energietransitie inclusief is zodat iedereen mee kan doen. Een overheid die belemmeringen opruimt en voorkomt dat er nieuwe belemmeringen ontstaan die de doelstellingen in de weg zitten. Maar vooral een overheid die de uitvoering aanjaagt. Anders halen we het niet, die 300 per dag!

Ontzorgen

Inderdaad. Wij zijn zo’n partij: Energie voor Elkaar, die al diverse warmtenetten in Nederland heeft aangelegd, met warmte uit duurzame bronnen. Die voorlooprisico’s en vollooprisico’s neemt en investeert. Die gelooft in de vrije keus van burgers en burgers en bedrijven ontzorgt: cv ketel eruit, warmte afleverset erin. En als dat gewenst is, inclusief vervanging van het kooktoestel en aanpassing van de meterkast. Wie zorgt ervoor dat minister Jetten ons een keertje belt? Of Hugo de Jonge? We beloven hem geen adviesrapport, maar een kijkje bij een van onze warmtenetten. 85% duurzaam! 100% privaat geïnvesteerd. We wachten niet op hun telefoontje trouwens. Daarvoor is er te veel te doen. Voor het echt te laat is.

Bron:
Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving