logo-light

Ondergrondse en slimme infrastructuur: een vak apart

Ondergrondse slimme infrastructuur: een vak apart

Een warmtenet leg je niet zomaar even neer. Een warmtenet moet gedurende 30 jaar of langer goed blijven functioneren. En dat niet alleen technisch, maar ook passend bij de eisen van de tijd. Het stelt hoge eisen aan het materiaal dat hiervoor wordt toegepast, maar ook aan de toepassing van intelligentie in het systeem. Dat maakt namelijk dat het systeem zich kan ontwikkelen, overeenkomstig de veranderende eisen van de tijd. Bij ons platform Energie voor Elkaar wordt de rol van assetmanagement en alles wat erbij komt kijken vervuld door de partner van het platform Eco Focus.

eco focus_logo

Ketenverantwoordelijk

Een warmtenet omvat een geheel systeem : vanaf de locaties waar warmte wordt opgewekt start een transportnet met het transport van de warmte naar hetzij grootverbruikers, hetzij naar wijken waar consumenten de warmte afnemen. Bij wijken aangekomen ontstaat een distributienet. Bij de afnemers waar de warmte wordt aangeleverd, maken de daarvoor benodigde componenten ook deel uit van het geheel dat “warmtenet” heet. En dan is er nog een retournet om de retourstroom terug te voeren naar de opweklocaties. Op alle touchpoints van het systeem vinden metingen plaats en moet het gehele proces kunnen worden uitgelezen. En, bij een slim systeem, moet er ook kunnen worden gehandeld op basis van de informatie uit het systeem. Een warmteleverancier is verantwoordelijk voor het geheel van het systeem. Een hele verantwoordelijkheid, die je alleen kunt nemen als je alle onderdelen van de levering onder controle hebt.

warmteafleverset_blanco

Meten is weten is handelen

Warmtelevering is geen constante stroom. Stijgt de warmtevraag? Dan moet de productie zich daarop aanpassen en voldoende warmte blijven leveren. Is er een nieuwe warmtebron beschikbaar? Dan moet die de energie kunnen toevoegen in het systeem. Wat is de meest duurzame warmtebron die beschikbaar is om te kunnen leveren? Dan willen we die inzetten. Hoe ontwikkelen de graaddagen zich? Wat betekent dat voor de warmteproductie? Maar ook: zijn er storingen in het systeem? Waardoor worden die veroorzaakt en hoe snel kunnen we die oplossen?

Ondergrondse en slimme infrastructuur: een vak apart

Kennis is kracht

Het beheer van een warmtenet is een complexe aangelegenheid die veel kennis over het vakgebied warmte vereist. Keuzes die worden gemaakt bij de aanleg vereisen een visie op de toekomstige eisen en ict mogelijkheden. Het ontwikkelen en realiseren van een warmtenet vergen dan ook lef en moed, om niet alleen te doen wat nu nodig en standaard is, maar om te kiezen voor een open structuur waardoor toekomstbestendige mogelijkheden ingepast kunnen worden. Ervaring is onmisbaar en vakmanschap essentieel. Eco Focus behoort met hun kennis, ervaring en vakmanschap tot het hart van ons platform.

Ondergrondse en slimme infrastructuur: een vak apart