Technodiscovery_homepagebeeld
logo-light

Onderwijs onderwijs onderwijs

Onderwijs, onderwijs, onderwijs

“Als variant op de slogan “bouwen, bouwen, bouwen” zien we als Energie voor Elkaar het grote belang van het investeren in onderwijs: “onderwijs, onderwijs, onderwijs” dus,” aldus Valentijn Kleijnen, CEO van Energie voor Elkaar. “De duurzame economie waar we met elkaar naartoe gaan, maakt dat er vakmensen nodig zijn die daar raad mee weten. Die weten hoe de nieuwe systemen werken om ze goed te kunnen voorschrijven en hoe ze geïnstalleerd moeten worden om goed te gaan functioneren en te kunnen onderhouden. Vandaar dat Energie voor Elkaar van vanaf het begin betrokken is geweest bij Technodiscovery, dat is gevestigd op de Kenniscampus in het gebouw van het Technova College in Ede.”

lesgroep techniek

Samenwerken voor de toekomst

In het leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery kunnen basisschoolleerlingen, VO-leerlingen van leerjaar 1 en 2 en docenten met verschillende materialen en technieken experimenteren. De ‘7 werelden van techniek’ staan hierbij centraal. De vraag naar technisch geschoold personeel is groter dan ooit. Ook in regio Foodvalley. Bij TechnoDiscovery wordt op een innovatieve manier gestimuleerd dat er meer jongeren kiezen voor techniek en technologie.

Valentijn Kleijnen was vanaf het begin als bestuurslid betrokken. “Ik heb met plezier een bijdrage geleverd aan richting geven aan dit initiatief en het inbrengen van ideeën voor de toekomst van Technodiscovery. Samen met de andere bestuursleden onder voorzitterschap van Pascal Arts en All de Rooij is dit gegroeid naar maar liefst 6.500 jeugdige deelnemers. Dat jonge mensen kennismaken met techniek is ultiem belangrijk voor onze toekomst en onze noodzakelijke energietransitie. Ik ben er dan ook trots op dat Energie voor Elkaar als eerste “Beste vriend van Technodiscovery” werd welkom geheten en de bijbehorende bokaal in ontvangst mocht nemen. Het is voor mij een mooi afscheidscadeau dat eigenlijk geen afscheid is, omdat ik het bestuurlijke stokje ga doorgeven aan Anique Timmermans, kwartiermaker van Warmtebedrijf Ede, een van de samenwerkende partners van het platform Energie voor Elkaar.”

best friend technodiscovery 2023

Op naar 10.000 deelnemers!

“Graag wil ik alle “oude” collega bestuurders bedanken voor de samenwerking en hun  persoonlijke inzet en wens ik iedereen die bij het Technodiscovery betrokken is veel technische ontwikkelingen en innovaties toe, op naar de 10.000 deelnemers!!!! We hebben iedereen nodig 😊 en het begint bij de jeugd. Die werkt aan haar eigen toekomst en Technodiscovery zorgt voor een mooie beleving bij de eerste kennismaking met techniek.”

Met dank voor de inspirerende samenwerking:
Theo van Altena, Gert van den Berg, Wim van den Brandt, Berend Cornel, Joop Hazeleger, Gerrit van der Heijden, Roel van Laar, Gert ter Maaten, Paul Nagtegaal, E.A.M. Schöning, Inge Sterenborgh-van der Schaaf, Emile van Velsen, Henk Rietdijk, Joop Kortland, Atse Nederveen, Pascal Arts, Jan Willem Mauritz, Michiel Dekens, Didi Dorrestijn Taal, Janette Meiling, Gert Jan van der Molen, Bert Dekker, All de Rooij, Mark Jager, Hans Nagtegaal

Meer informatie: Technodiscovery – technodiscovery.nl

bokaal_850px