project aansluiting op het warmtenet Ede
logo-light

Koude levering

Als gevolg van de klimaatverandering, zal ook in ons land meer en meer de vraag naar koude ontstaan. Inwoners kunnen zelf via een particuliere investering in een airco installatie, koude in de woning gaan organiseren. Maar, het kan ook anders. Het kan ook collectief. Dit project met levering van collectieve koude is in de zomer van 2020 gerealiseerd.

Onze Partners