publiek private samenwerking
logo-light

Publiek en privaat

Hoe zorgen we dat we in Nederland in de toekomst van het aardgas vrij kunnen worden.

Die vraag staat centraal in een 27 tal proefwijken in Nederland. De proefwijken zijn nu 2 jaar onderweg en het resultaat is beperkt: in vier van die 27 wijken zijn in totaal 206 huizen van het aardgas losgekoppeld. Dat roept de vraag op of de publieke sector eigenlijk wel voldoende in staat is om de benodigde warmtetransitie aan te jagen.

De partners van Energie voor Elkaar hebben de afgelopen jaren ook hard gewerkt. In Ede, Scherpenzeel, Veenendaal, Apeldoorn en Amersfoort zijn Slimme Groene Warmtenetten ontwikkeld. Daarbij zijn nieuwbouwwoningen aardgasvrij opgeleverd, maar ook bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. Alleen al in Ede is 6.000 WEQ (woningbouw equivalenten) bestaande woningen verduurzaamd, aan het warmtenet aangesloten en daardoor aardgasvrij gemaakt. De slimme groene warmtenetten blijven zich ontwikkelen, zodat de komende jaren nog duizenden woningen kunnen worden aangesloten.
Doen we dat als Energie voor Elkaar dan helemaal alleen? Nee, zeker niet. Daarvoor is de opgave te groot. We doen dat in samenwerking met de gemeentes, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en aannemers. Maar het lukt ons als private onderneming wél om met ons ondernemerschap het verschil te maken.