luchtopname bedrijventerrein RichPort
logo-light

RichPort en Starpark kiezen voor Polderwarmte

RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

Amsterdam, 9 december 2021

De parkmanagementbesturen van RichPort en Starpark en warmtebedrijf Polderwarmte gaan samenwerken om beide bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk te verduurzamen. Deze stap past uitstekend bij de ambitie van zowel RichPort als Starpark om een werkomgeving te creëren met hoogwaardig en duurzaam vastgoed. Begin december 2021 ondertekenden de partijen hiervoor een overkoepelende overeenkomst.

Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein, zijn verenigd in coöperatie RichPort en in de vereniging Starpark. Op meerdere fronten werken de besturen en parkmanagers van RichPort en Starpark aan de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. De realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de panden is een van de vele aspecten waaraan gewerkt wordt. Een duurzame warmtevoorziening heeft grote impact. Vanaf de start van de warmtelevering vanuit het warmtenet zal het aandeel fossiele energie met 90 % worden verlaagd t.o.v. de huidige situatie waarin elk pand met haar eigen cv-ketels wordt verwarmd.

Besparen op gas

Voor bijna alle panden op RichPort en Starpark, is een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld. In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie.

Deze overeenkomst met de bedrijvenparken is een volgende stap, nadat Polderwarmte recentelijk tot overeenstemming is gekomen met Interxion, voor de uitkoppeling van restwarmte van een naastgelegen datacenter.

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. De verwachting is dat circa 1,5 miljoen m3 gas per jaar wordt bespaard. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot een besparing van 2,5 miljoen m3 gas per jaar. Aangezien het datacenter van Interxion 100% groene stroom gebruikt wordt direct een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar. Wanneer alle panden op RichPort en Starpark aangesloten zijn, is circa 300.000 vierkante meter BVO verduurzaamd en zal dit ook tot een verdere verbetering van de energie labels leiden.

Duurzaam bedrijventerrein

“We zijn al enige tijd bezig om het business park te verduurzamen. Er wordt hard gewerkt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Knooppunt Schiphol-Zuid wordt binnenkort opgeleverd en werken verder aan mobiliteit met een combinatie van een fietsenplan, e-steps en elektrische auto’s. De samenwerking met Polderwarmte is belangrijk om tegen concurrerende prijzen duurzame warmte aan leden te kunnen aanbieden”, aldus Frans Ooms, voorzitter coöperatie RichPort en directeur Forward Business Parks 2000 N.V., het bedrijf dat eigenaar is van de nog te ontwikkelen gronden op RichPort.

Frans Neutelings, eigenaar van het gebouw Corvus, dat zich bevindt op Starpark en tevens penningmeester van de vereniging Starpark: “We hebben als Starpark een goede samenwerking gevonden met RichPort en Polderwarmte. Ten gunste van onze individuele eigenaren hebben we een overkoepelende afspraak kunnen maken waarmee de leden hun vastgoed efficiënt kunnen verduurzamen. We zien in Polderwarmte een organisatie die dit onderwerp met een brede visie op de toepassing van verschillende duurzame bronnen degelijk aanpakt.

“Natuurlijk zijn we blij dat we onze expertise op het gebied van warmtenetten kunnen inzetten voor het bedrijventerrein waar we zelf ook gevestigd zijn”, meldt Valentijn Kleijnen, CEO van Energie voor Elkaar, de moederorganisatie achter Polderwarmte. We zijn als Polderwarmte een lokaal direct betrokken ondernemer. Naast het project in Schiphol-Rijk zijn we in de regio betrokken bij diverse andere projecten. We ontwikkelen onder andere een energy hub voor duurzame warmte op basis van restwarmte uit meerdere datacenters en in Haarlemmerliede een energy hub op basis van hybride warmte, restwarmte uit datacenters en uit groene waterstofproductie.

2023
De verwachting is dat het warmtenet voor RichPort en Starpark de komende 2 jaar wordt gerealiseerd en de warmteaansluitingen in werking treden. De benodigde werkzaamheden zullen een korte en daardoor beperkte impact om de omgeving hebben en de planning wordt met betrokkenen afgestemd. Naastliggende bedrijven en andere bedrijventerreinen hebben aangegeven ook geïnteresseerd te zijn en aan te willen sluiten bij de verdere ontwikkelingen van dit warmtenet, zowel voor warmteafname als voor restwarmtelevering.
foto vlaggen RichPort