waarom kiezen klanten voor warmte
logo-light

Waarom een klant voor warmte kiest

Waarom een klant voor warmte kiest

Ons doel is het versnellen van de energietransitie, door het bieden van een duurzaam alternatief voor aardgas. Ons aanbod is een warmtenet. We ontwikkelen lokale warmtebronnen en leggen een warmtenet aan naar de afnemers die daarvan gebruik willen maken. Onze klanten zien wij als onze partners: mensen en bedrijven die net als wij de overstap naar een duurzame economie voorstaan. Die vrije keus is voor ons essentieel. Maar, waarom kiezen klanten eigenlijk voor een aansluiting? Er zijn legio redenen te duiden, die veelal in twee categorieën vallen: duurzaamheidsoverwegingen en financiële overwegingen. Hieronder een korte bloemlezing.

stemlokaal

Duurzaamheid
Een aansluiting op een Slim Groen Warmtenet van Energie voor elkaar is een keuze voor duurzame warmte. De warmteaansluiting vervangt een aansluiting op het aardgasnet. De warmte is fossielvrij opgewekt en dus duurzaam en daarmee wordt het gebruik van fossiele energie voorkomen. Het grote probleem van het gebruik van fossiele energie is dat er daardoor CO2 in de atmosfeer wordt toegevoegd, het gas dat de opwarming van de aarde triggert. Energie voor Elkaar streeft naar versnelling van de energietransitie. Een warmtenet is een collectief systeem waarmee tientallen en honderden woningen tegelijkertijd aardgasvrij gemaakt worden. Dat bedoelen we o.a. met versnelling.

2050 energieneutraal

Financiële overweging

In de rekensom “hoeveel kost energie” springt duurzame warmte er heel gunstig uit. Van oudsher heeft het systeem van subsidiering ervoor gezorgd dat warmte nooit duurder was dan aardgas. Er was namelijk subsidie beschikbaar voor het vergoeden van de onrendabele top bij de productie van duurzame warmte, zodat de overstap naar duurzame energie niet werd beperkt door financiële belemmeringen. Sinds de energieprijzen zijn geëxplodeerd is die subsidie er niet meer en moet duurzame warmte het op eigen kracht doen. En dat is gelukt. Niet alleen zijn de prijzen gunstig gebleken. Ook de stabiliteit in de tarieven maakt dat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en onaangename verrassingen zoals tussentijdse verhogingen waren er niet. Natuurlijk heeft ook de productie van warmte last van zaken zoals inflatie, stijgende loonkosten, stijgende kosten voor brandstoffen voor transport enz. dus ook de warmteprijzen zullen naar verwachting in 2023 gaan stijgen. Zowel voor aardgas als voor warmte gaan naar verwachting plafondtarieven gelden. Hoe dat precies gaat is onduidelijk. Er moeten nog besluiten worden genomen over wat de overheid exact wel en niet wil vergoeden. In elk geval tekent zich een situatie af dat er het komende jaar door de overheid heel veel geld wordt betaald voor het betaalbaar houden van fossiele energie. De financiële prikkel die er had kunnen zijn om burgers en bedrijven te motiveren om over te stappen naar duurzame energie, wordt door deze keuze grotendeels weggewerkt.

spaarpot

In de bonus
Warmte blijft een aantrekkelijk alternatief. Al is het alleen al omdat je als burger of bedrijf met de overstap naar dit duurzame alternatief wordt ontzorgd. De cv-ketel wordt vervangen door een warmteafleverset. De binnen installatie, de radiatoren, kunnen meestal in gebruik blijven er zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig om vooraf te moeten isoleren. Na de installatie blijft de warmteafleverset in eigendom van het warmtebedrijf en daarmee ook de kosten voor service en onderhoud. Als de warmteafleverset t.z.t zou moeten worden vervangen, wordt dat ook geregeld zonder dat er een extra investering van de klant voor nodig is. Bij particuliere afnemers wordt er vaak nog in het aanbod meegenomen om een installatiekast aan te passen naar 3 fasen en ook een inductiekookplaat en pannenset die nodig om volledig gasloos te worden kunnen in het aanbod worden meegenomen. De overstap naar duurzame warmte hoef je als klant niet alleen te doen. Met een aansluiting op een warmtenet doe je dat ook collectief. Met een aansluiting op een Slim Groen Warmtenet ben je dus echt klaar. Duurzaam en future proof.

Waarom een klant voor warmte kiest energie voor elkaar

Wat doet Energie voor Elkaar
Energie voor Elkaar ontwikkelt overal in Nederland duurzame warmtebronnen. Dat kan aardwarmte zijn, of warmte uit waterzuiveringsinstallaties of restwarmte uit de industrie of uit datacenters. We ontwikkelen en realiseren een warmtenet en met die duurzame warmtebron verwarmen we water dat we bij particuliere of zakelijke klanten afleveren. Dat warmtewater wordt door een warmteafleverset omgezet in warmte voor ruimteverwarming of de verwarming van tapwater om mee te kunnen douchen. We ontwikkelen een duurzaam product en leveren dat aan klanten die daarvoor kiezen. De vrije keus voor een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas.