gebruik van een schoorsteen
logo-light

Wat is de warmtewet?

Warmte is een van de basisbehoeften. Zeker in een land als Nederland waar de winters koud kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat een consument beschermd wordt en zekerheid heeft dat er warmte geleverd wordt én dat die warmte betaalbaar blijft. De warmtewet is op 1 januari 2014 ingegaan en geeft regels aan omtrent stadsverwarming en warmtenetten. Omdat de consument niet tussen leveranciers kan wisselen, is de consument door de warmtewet beschermd.

Wat staat er in de warmtewet?

In de warmtewet staan onder andere de volgende punten verwerkt om de consument te beschermen:

  • Er is een maximumprijs voor de tarieven van warmte. De maximum tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het ACM.
  • De warmtewet geeft zekerheid aan de consument dat er warmte geleverd wordt.
  • De warmtewet geeft een verplichting aan de leverancier om goede service te verlenen. Ook is vastgelegd wanneer een consument recht heeft op compensatie bij een storing.
  • De leverancier wordt verplicht om een slimme meter beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor inzicht voor de consument in het verbruik.

Warmtewet 2.0

In 2016 werd er geëvalueerd op de eerste warmtewet. Hieruit is de warmtewet 2.0 ontstaan. De warmtewet 2.0 is een uitbreiding op de oorspronkelijke warmtewet. Het belangrijkste verschil is dat de warmtewet 2.0 naast bescherming van de consument nu ook gericht is op verduurzaming van de warmte. Hierdoor kunnen de afspraken uit het Klimaatakkoord gehaald worden.

Wat verandert er?

Een van de belangrijkste doelen van de warmtewet 2.0 is het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarom zijn er nieuwe bepalingen in de wet opgenomen die dat garanderen. Ook zijn er nieuwe regels gemaakt omtrent de tariefbepaling. Momenteel is het zo dat de tarieven van stadswarmte stijgen wanneer de prijs van aardgas omhooggaat. Echter is het grootste gedeelte van de warmte niet afkomstig vanuit aardgas. Het is dus niet eerlijk dat de prijs meestijgt. Daarom is het de bedoeling dat de koppeling met de aardgasprijs losgelaten wordt in de nieuwe warmtewet.

Wanneer gaat de nieuwe warmtewet in?

De warmtewet 2.0 was lange tijd onderwerp van discussie. Hij zou de consumenten nog niet voldoende beschermen. De invoering van de nieuwe warmtewet is daarom uitgesteld. In het begin van 2022 heeft er een politieke heroverweging plaatsgevonden. Dit vormt de basis voor nieuwe aanpassingen van de wet. Begin 2023 zou het wetsvoorstel naar de kamer gestuurd moeten worden en wordt hij beoordeeld op goedkeuring.