Nieuws

Uitrollen

Eén van de belangrijkste beslissingen die een gemeente maakt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen als verlengstuk daarvan, is de rol die ze inneemt in de warmtetransitie. De gemeente kiest de rol die past bij...

Lees verder

Een nieuwe stap

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de start van Energie voor Elkaar, als organisatie die het verschil maakt in de energietransitie in Nederland. Energie voor Elkaar wordt gevormd door een netwerk van bedrijven, die...

Lees verder

Een kwestie van optellen

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om zonder aardgas toch heel Nederland te verwarmen, zijn er duurzame oplossingen nodig. Maar er is geen eenduidig antwoord op de vraag naar een duurzame warmteoplossing voor heel...

Lees verder

Publiek en privaat

Hoe zorgen we dat we in Nederland in de toekomst van het aardgas vrij kunnen worden. Die vraag staat centraal in een 27 tal proefwijken in Nederland. De proefwijken zijn nu 2 jaar onderweg en het resultaat is beperkt: in vier van die 27 wijken zijn...

Lees verder

Drie redenen waarom Energie voor Elkaar in 2021 de energietransitie gaat versnellen

2021 is nog maar een week oud en dit jaar gaan we meters maken. We gaan onze missie, om de energietransitie te versnellen, waarmaken. Waarom we dit jaar zo positief inzien? Er zijn drie redenen. Onze organisatie heeft zich de afgelopen periode...

Lees verder

2021 een nieuw jaar met kansen op klimaatsucces

We kijken ernaar uit. Een heel nieuw jaar om projecten te realiseren die eraan bijdragen om de energietransitie te versnellen. Dit jaar hebben we gezien hoe we allemaal in staat zijn om van de een op de andere dag anders te gaan werken. Dat kon,...

Lees verder

Oog voor samenhang

Het planbureau voor de leefomgeving heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een advies geschreven. Het rapport beschrijft de samenhangen van verschillende thema's binnen de verduurzamingsambities in het...

Lees verder

Starten van een warmtebedrijf

Een warmtebedrijf volgens de visie van Energie voor Elkaar begint bij een ideaal: duurzame warmte leveren, fossiel vrij. Toen in 2012 de eerste stappen werden gezet voor  onze partner Warmtebedrijf Ede was al duidelijk dat het klimaat de...

Lees verder

Collectiviteit biedt oplossing voor zorgen over hogere kosten groene energie

Energie voor Elkaar zet zich in om de energietransitie betaalbaar te maken. Dit blijkt hard nodig, aangezien vanuit verschillende hoeken geluiden klinken dat mensen niet erg bereid zijn om meer te betalen voor groene energie en zich zorgen maken...

Lees verder

Goed nieuws: 90% van de nieuwbouw is aardgasvrij

Uit een rapport van Alliander blijkt dat 90% van de nieuwbouwprojecten aardgasvrij is aangeleverd in het derde kwartaal van 2020. Aardgasvrij is dé norm geworden en dat is een goede ontwikkeling. We streven ernaar om in Nederland in 2050...

Lees verder

Zweedse utopie als inspiratiebron

In het Financieel Dagblad verscheen het artikel ‘Zweedse primeur: het volledig zelfvoorzienende huis’, waarin 44 zelfvoorzienende appartementen in het middelpunt stonden. Zweedse architecten werken samen met een woningcorporatie aan een...

Lees verder

NOS noemt koudenet als goede oplossing voor toenemende warmte in Nederland

Nederland kent steeds meer (extreem) warme dagen per jaar. 2020 heeft nu al bewezen dat het niet alleen in de zomermaanden heel warm kan zijn. Op warme dagen is het lastig om een aangename temperatuur in huis te creëren. We kunnen het ons niet meer...

Lees verder

BNR: Is aardwarmte dé oplossing?

In de ‘week van de duurzame aardwarmte’ spreekt Marcel Hoenderdos van BNR/EBN met Manja Thiry - directeur Business Development bij Eneco, Stephan Brandligt - wethouder Delft en Herman Exalto - programmamanager Geo-energie EBN. De klimaatdoelen...

Lees verder

Onderzoek: Ruim kwart Nederlandse woningen kan over op aardwarmte

Goed nieuws! Uit onderzoek van Energie Beheer Nederland (EBN) blijkt dat er genoeg aardwarmtebronnen in Nederland zijn om een kwart van de woningen te verwarmen. Nu woningen van het gas af moeten, wordt er druk gezocht naar duurzame alternatieven....

Lees verder

Dit kun jij zelf doen om je huis te verduurzamen

In het gesprek rondom de energietransitie wordt vaak gesproken over ‘van gas los’ gaan. EvE spreekt liever over het belang van verduurzamen. Je huis gasvrij maken is niet het doel op zich, maar een duurzame leefomgeving creëren is het doel....

Lees verder

Cijfers over de duurzame kennis, verantwoordelijkheid en acties van de Nederlander

Isoleren en duurzame warmtebronnen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming. Om aan de gemeentelijke duurzaamheidseisen te voldoen, zetten gemeenten in op het verminderen van het energieverbruik (isolatie) en de verduurzaming van...

Lees verder

Wereldwijd weinig aandacht voor duurzaamheid in herstelpakketten

Energie voor Elkaar (EvE) sluit zich aan bij de groeiende groep economen, investeerders en bedrijven die het belangrijk vindt dat we duurzamer uit de coronacrisis komen. VN-secretaris-generaal António Guterres riep regeringen en instellingen zelfs...

Lees verder

Bewonersinitiatieven gaan voor warmtenetten in hun wijk

Gemeenten zijn druk bezig met de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan. Hierin spelen verschillende stakeholders een belangrijke rol, zoals de provincie, de gemeente(n), woningcorporaties, warmtebedrijven, maar ook (een vertegenwoordiging...

Lees verder

Aandacht voor rol gemeente en restwarmte in nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe warmtewet. De voorlopige Warmtewet 2.0 wordt op dit moment voorgelegd aan verschillende organisaties om hierin mee te denken. Dit houdt in dat men tot 7 augustus op het wetsvoorstel kan reageren voordat de wet...

Lees verder

Nederland wil dat de EU meer inzet op waterstof

Zwitserland en verschillende EU-landen, waaronder Nederland, roepen de Europese Commissie op om meer te investeren in waterstof. In een gezamenlijke verklaring geven zij blijk van hun ' inzet om hun samenwerking te versterken op het gebied van...

Lees verder

EZK verleent opsporingsvergunning voor proefboringen aardwarmte in Ede

Het Ministerie van Economische Zaken verleent MPD Groene Energie de opsporingsvergunning voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Ede. Na een traject van bijna twee jaar is de opsporingsvergunning verleend om op 40km2 op drie locaties...

Lees verder

GroenLinks Amersfoort benadrukt haast in energietransitie

Astrid Janssen, GroenLinks-wethouder duurzaamheid Amersfoort, deelde hier haar overwegingen over de nieuwe biomassacentrales van Warmtebedrijf Amersfoort. Op Twitter werd haar verweten dat ze achteloos voor biomassa stemde, terwijl GroenLinks...

Lees verder

Warmtenetten als belangrijk wapen tegen toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas  

Nederland was de afgelopen jaren verwend met het aardgas uit Groningen. Om de fossiele brandstoffen minder aan te spreken en aardbevingen in Groningen te voorkomen, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat een kwart van alle woningen in Nederland...

Lees verder

Gebruik biomassa halveert kosten klimaatdoelen

Het huidige klimaatbeleid stelt eisen aan gemeenten, bedrijven en inwoners. Deze eisen kosten geld en subsidies, maar het totale kostenplaatje is lastig uit te rekenen. De uitkomst is vaak afhankelijk van het achterliggende belang. Zo stelt Baudet...

Lees verder

PBL: Significante rol voor biomassa voor klimaatneutrale circulaire economie

De inzet van biomassa is van wezenlijk belang voor een klimaatneutrale circulaire economie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit meer dan 400 (wetenschappelijke) studies, rapporten en literatuuronderzoek is een veertiental...

Lees verder

Innovatie zorgt voor goedkopere energie

Net als voor veel andere producten en diensten geldt ook voor duurzame energie dat het goedkoper wordt naarmate er meer mensen gebruik van kunnen maken. En hoe goedkoper iets is, hoe meer mensen er gebruik van kunnen en willen maken. Zo versterken...

Lees verder

Gelderse gedeputeerde belicht hoogwaardig gebruik biomassa

In een interview met de Gelderlander gaat Jan van der Meer in op discussies rond verschillende groene energie- en warmtebronnen. De Gelderse gedeputeerde is vooral voorstander van wind- en zonne-energie, maar ook van biomassa. Maar wel als dat op...

Lees verder

Energietransitie levert op termijn geld, banen en welzijn op

Investeringen in groene waterstof en elektrificatie van industrie en verwarming door de overheid nemen sterk toe, blijkt uit een rapport van IRENA (International Renewable Energy Agency). Hierdoor worden de klimaatdoelen van Parijs en kost het op...

Lees verder

Energiebedrijf RWE ziet cruciale rol voor biomassa in klimaatdoelen

Dode takken, gras van de grasmaaier, zaagsel en zelfs bagassse: biomassa is er in veel soorten en maten. Goed nieuws, want deze reststromen zijn cruciaal voor de klimaatdoelen stelt energiebedrijf RWE. In Duurzaam Bedrijfsleven pleit Taco Douma,...

Lees verder

Publiek-private samenwerking als belangrijke versneller voor warmtenetten 

Samen werken we aan een duurzame toekomst. Gemeentes zijn druk met het opstellen van een Transitievisie Warmte en benadrukken hierin de gezamenlijke rol voor overheid, bewoners en het bedrijfsleven. Het Rijk vraagt gemeenten in dit plan te...

Lees verder

Coronacrisis heeft opmerkelijke gevolgen voor klimaat

De wereld wordt momenteel hard getroffen door de coronacrisis, waardoor het gevecht tegen de klimaatcrisis nu op de tweede plek staat. Toch speelt deze ook in deze tijd nog wel op de achtergrond in onze gedachten. En niet alleen bij ons....

Lees verder

Energieopslag cruciale volgende stap in energietransitie

In de energietransitie zijn we doorgaans vooral bezig met zoeken naar de beste en duurzaamste energiebron. Niet zo vreemd ook, want dat is een plek waar we verschil kunnen maken voor het klimaat. Duurzaam Bedrijfsleven sprak Mark Lewis, die global...

Lees verder

Stijging energie uit hernieuwbare bronnen dankzij zonne-energie en biomassa

Afgelopen jaar werd meer energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Duurzaam Bedrijfsleven beschrijft cijfers van Energieopwerk.nl die inzicht geven in de...

Lees verder

Onderzoek RHDHV: Biomassa veel beter voor milieu dan aardgas!

Met een Slim Groen Warmtenet kunnen we de warmtevraag in een deel van steden en dorpen fossiel vrij maken. Met diverse duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte en biomassa is zo'n warmtenet te voeden. Alle bronnen hebben...

Lees verder

Overheid laat warmtenetten groeien dankzij subsidie voor verhuurders

De overheid maakt 200 miljoen euro aan subsidie vrij om huurwoningen aardgasvrij te maken. Het geld is beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze bestaat al sinds half december 2019 en moet bijdragen aan...

Lees verder

De veelzijdigheid van biomassa

In tijden waarin gemeenten de warmtevisie uitwerken is het belangrijk dat aardgasvrije opties duidelijk en objectief uitgelegd worden. Eén van deze aardgasvrije opties is biomassa. Onze partner warmtebedrijven gebruiken een mix van duurzame...

Lees verder

Nuance in het biomassa-debat

Helaas ontbreekt het vaak aan nuance in het biomassa-debat; biomassa is ofwel goed of slecht. Milieucentraal kent de nuance en verwoordt deze op treffende wijze op haar website: De duurzaamheid van bio-energie is lastig te meten. Allereerst hangt...

Lees verder

Nederland slechtste jongetje van de klas

Energie voor Elkaar werkt samen met haar partners aan het terugdringen van klimaatverandering, want alleen samen versnellen we de energietransitie. Dat dit hard nodig is bewijst recent onderzoek 'Trends en Projections' waarin de voortgang van de...

Lees verder

Houtoogst tegen klimaatverandering

Houtoogst tegen klimaatverandering Energie voor Elkaar is voorstander van klimaatslim bosbeheer; maar wat houdt dit in? Prof. Ir. Dr. Bart Muys, Expert Bosbeheer KU Leuven en UGent vertelt in zijn hoorcollege in het programma De Universiteit van...

Lees verder

Aardwarmte blijft achter bij ambities

Een slim groen warmtenet is een toekomstbestendige warmte-infrastructuur waarop diverse duurzame bronnen kunnen worden aangesloten. Eén van de duurzame bronnen op een slim groen warmtenet met veel potentieel is aardwarmte. Het kabinet heeft...

Lees verder

Ban op biomassa ramp voor klimaat

Slimme groene warmtenetten draaien niet uitsluitend op duurzame biomassa. Toch is biomassa bij een piekvraag naar warmte (tijdens de winter) en als back-up een prachtige duurzaam alternatief voor aardgas. De maatschappelijke en politieke discussie...

Lees verder

Herstel bossen mogelijk voldoende om opwarming aarde te keren

Het herstel van bossen op aarde zou in theorie genoeg moeten zijn om opwarming van de aarde terug te brengen tot vooroorlogs niveau. (link naar het krantenartikel hierover) Een Zwitsers onderzoeksteam bracht met sattelietbeelden het aardoppervlak...

Lees verder