Collectiviteit biedt oplossing voor zorgen over hogere kosten groene energie

Energie voor Elkaar zet zich in om de energietransitie betaalbaar te maken. Dit blijkt hard nodig, aangezien vanuit verschillende hoeken geluiden klinken dat mensen niet erg bereid zijn om meer te betalen voor groene energie en zich zorgen maken over de kosten. Uit onderzoek dat online consumentenvoorlichter Pricewise uitvoerde naar (duurzame) vaste lasten blijkt dat 29% van de deelnemers denkt en 18% zeker weet niet meer te willen betalen voor groene energie dan voor grijze energie. Dit sluit aan op informatie uit het rapport Balans van de Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaruit blijk dat vooral huishoudens met een inkomen onder modaal zich zorgen maken over de stijging in de energiekosten als deze groen is. Energie voor Elkaar heeft in collectiviteit de manier gevonden om groene warmte bereikbaar te maken voor een brede doelgroep.

Collectieve kostenbesparing

Deze zorgen zijn vermoedelijk deels afkomstig uit een misvatting over de prijs van groene energie. Directeur van Pricewise Hans de Kok stelt naar aanleiding van hun rapport terecht dat groene energie niet per definitie duurder is dan grijze energie. Bovendien is het onderzoek van Pricewise gericht op een toename van maandelijkse vaste lasten. De warmtewet reguleert de kosten van warmte met maximumtarieven, waardoor de afnemer maandelijks niet meer betaalt dan voorheen. Er zijn vaak wel eenmalig extra kosten verbonden aan aansluiting op duurzame alternatieven. Een manier om groene warmte betaalbaar te houden, is door dit collectief in te richten, zoals via een warmtenet. Afnemers hoeven dan geen eigen warmtepomp te installeren om hun huis te verwarmen. Dit is bij de installatie voordeliger en als er iets gebeurt met de installatie kun je de serviceorganisatie van het lokale warmtebedrijf inschakelen.

Een betaalbare energietransitie

Dat we moeten verduurzamen is een gegeven, omdat het overmatige gebruik van fossiele brandstoffen de aarde op den duur onleefbaar zal maken. Energie voor Elkaar kiest voor collectiviteit om de onvermijdelijke energietransitie betaalbaar en haalbaar te maken voor iedereen.

Bronnen:
https://www.pricewise.nl/blog/helft-nederlanders-kiest-portemonnee-boven-duurzame-vaste-lasten/
https://www.pbl.nl/publicaties/balans-van-de-leefomgeving-2020

Terug naar overzicht